Podczas posiedzenia Rady OPZZ 23 listopada Rada przyjęła stanowisko w sprawie pogarszającej się sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i alarmuje do rządu o podjęcie stanowczych działań, które zahamowałyby dalszy wzrost kosztów życia, a tym samym zapobiegłyby ubożeniu Polek i Polaków.

Biuro prasowe OPZZ

Rada OPZZ w Stanowisku przyjętym 23 listopada wyraziła zaniepokojenie pogarszającymi się od wielu miesięcy warunkami życia coraz większej części społeczeństwa i jej ubożeniem. Galopująca inflacja, która pod koniec października osiągnęła poziom 17,9 proc., wzrost stóp procentowych i rat kredytów, a także rosnące ceny energii drastycznie podwyższają przeciętne koszty utrzymania. Już dziś wiele osób nie może kupić podstawowych produktów żywnościowych i ma problemy z ogrzaniem mieszkania czy płaceniem rachunków.

Perspektywa na kolejne miesiące nie napawa optymizmem. Dotychczasowe działania rządu, które miały ograniczyć wzrost cen i zapobiec ubożeniu społeczeństwa, nie przynoszą efektów. Rada OPZZ apeluje więc do rządu o podjęcie pilnych działań, które ochronią miliony Polaków przed znacznym obniżeniem poziomu życia czy ubóstwem. Jednocześnie alarmuje też o wzrost wynagrodzeń adekwatny do rosnącej inflacji – brak podwyżek czy niewystarczająca waloryzacja pensji to główna przyczyna ubożenia Polaków w ostatnich miesiącach.

Symboliczne podwyżki nie rekompensują wzrostu cen

Pracownicy budżetówki jak do tej pory otrzymali jedynie symboliczną podwyżkę w wysokości 4,4 proc., a w przyszłym roku rząd przewiduje zaledwie 7,8 proc waloryzację pensji w tej sferze. W dobie blisko 18 proc. inflacji jest to podwyżka, która nie jest w stanie zrekompensować rzeczywistego wzrostu cen. Rząd podejmuje więc decyzje, które coraz bardziej uderzają w pracowników i zamiast zwiększać poczucie bezpieczeństwa, działa na ich szkodę. OPZZ domaga się natychmiastowego urealnienia tych propozycji.

Rada OPZZ wyraża też zaniepokojenie rosnącymi cenami nośników energii, w tym gazu, energii cieplnej i opału. W rezultacie nie tylko miliony Polek i Polaków narażeni są na ubóstwo energetyczne, rosną też koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, które coraz częściej alarmują o zamiarach likwidacji miejsc pracy. Rada OPZZ domaga się, aby wprowadzić limity cenowe, zwłaszcza w odniesieniu do kosztów rachunków za energię oraz podatek od nadmiernych zysków firm energetycznych. Oczekuje też od Rządu podjęcia szybkich działań umożliwiających Polsce dostęp do środków z Krajowego Planu Odbudowy i unijnych funduszy spójności oraz zakończenia sporów generujących naliczanie Polsce kar finansowych przez Unię Europejską. Kroki te uznaje za konieczne dla ustabilizowania gospodarki i poprawy stanu finansów publicznych.

Pracownicy stają się ofiarami kryzysu - Rada OPZZ oczekuje od rządu stanowczych działań

Rada OPZZ domaga się m.in.:

  • podniesienia wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej jeszcze w 2022 roku, aby zrekompensować pracownikom skutki tegorocznej inflacji
  • podwyższenia płac pracowników sfery finansów publicznych o co najmniej 20 proc. w 2023 roku
  • większej aktywności rządu na forum unijnym w celu doprowadzenia do reformy polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz w zakresie obniżenia ETS
  • pełnego odmrożenia w 2023 roku odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Pełna treść Stanowiska Rady OPZZ TUTAJ