20 października zakończyła się trzecia część Akademii Organizowania, realizowana przy współpracy i wsparciu Fundacji Friedricha Eberta. Dwudniowe szkolenie poprowadzili trenerzy biznesu i coachowie z  Ośrodka Rozwoju Personalnego EFROS.

Biuro prasowe OPZZ

Tym razem Strategiczna Akademia Organizowania OPZZ to tak zwany „Top of” poprzednich dwóch części Akademii Organizowania. Wzięli w niej udział uczestnicy wytypowani z trzech grup biorących udział w poprzednich częściach. Szkolenie to miało na celu reagowanie na zmiany, jakie pojawiają się w otaczającym nas świecie i ukierunkowane na wzmacnianie roli związków zawodowych oraz zaangażowania naszych członków. Nie możemy stać biernie i tylko przyglądać się zmianom. Musimy być więc stroną aktywną i reagować na to, co dzieje się wokół nas.

Tym razem dwudniowe szkolenie poprowadzili trenerzy biznesu i coachowie z Ośrodka Rozwoju Personalnego EFROS: Monika Goc i Dariusz Goc. Tym razem konspektem merytorycznym prowadzonym w formie warsztatów było zapoznanie z metodą tworzenia strategii związku zawodowego w perspektywie średnio- i długoterminowej, w tym wartości organizacji oraz ich roli w budowaniu wizji i wspieraniu strategii związków. Kolejnym zagadnieniem były cele krótko-, średnio- i długoterminowe. Mogliśmy zgłębić specyfikę ryzyka i kamienie milowe strategii. Ostatnim z elementów szkolenia był monitoring jego wykonywania. Po pigułce komunikacyjnej, dzięki której mieliśmy okazję pogłębić kompetencje komunikacji interpersonalnej i praktycznie przećwiczyć wystąpienia publiczne. 

Pragniemy podziękować Fundacji Freidricha Eberta za wsparcie oraz trenerom i naszym uczestnikom za zaangażowanie i niebywałą atmosferą, podczas której mogliśmy korzystać z narzędzi, wypracowywując strategie. Jednocześnie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w kolejnych edycjach Akademii Organizowania.