Równość płci na rynku pracy jest dla OPZZ niezwykle ważna, dlatego uważnie przyglądamy się rynkowi pracy pod kątem zagrożeń, takich jak dyskryminacja, mobbing czy molestowanie, a także dbamy o edukację w tym zakresie. 20 października 2022 roku w siedzibie OPZZ odbyło się szkolenie "Bezpieczna firma – przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy". Poprowadził je Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu "Nadaj ton - ekonomia społeczna na drodze do równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy".

Biuro prasowe OPZZ

Szkolenie poprowadzone przez Instytut Spraw Publicznych składało się z dwóch części: e-learingowej i stacjonarnej w siedzibie OPZZ. Część e-learningowa, którą można było rozpocząć w dowolnym czasie jeszcze przed szkoleniem stacjonarnym, dotyczyła podstawowych zagadnień z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy. Część stacjonarna miała już charakter aktywny i angażujący - podczas szkolenia w siedzibie OPZZ uczestnicy zapoznali się z elementami prawnymi oraz podstawami z zakresu interwencji kryzysowej i udzielania wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym molestowania seksualnego w miejscu pracy. Taka wiedza jest niezbędna, aby wypracować rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo wszystkich pracowników oraz skutecznie przeciwdziałać takim formom przemocy.

.................................................

Co zrobić, aby miejsca pracy były bezpieczne, równe i traktowały wszystkich z godnością? Pomóc mogą w tym materiały szkoleniowe  w formie e-learningu (w języku polskim), które polecamy wszystkim - zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Dzięki szkoleniu:

  • wzrośnie poziom Waszego zrozumienia i uwrażliwienia na zjawisko molestowania seksualnego w miejscu pracy
  • poznacie kluczowe przepisy prawne dotyczące tego zjawiska
  • dowiecie się, jak skutecznie reagować na przejawy molestowania seksualnego w miejscu pracy
  • nauczycie się, jak zadbać o osobę doświadczającą molestowania seksualnego w miejscu pracy

Materiały szkoleniowe do pobrania TUTAJ