27 czerwca br. w siedzibie OPZZ odbyło się szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy, dedykowane szczególnie do nowo wybranych SIP, jak i tym, którzy niedawno rozpoczęli swoją działalność. Program szkolenia obejmował zagadnienia związane z uprawnieniami i obowiązkami społecznego inspektora pracy w świetle przepisów ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy, z uwzględnieniem zakresu współpracy z organami Państwowej Inspekcji Pracy. Agenda spotkania uwzględniła także wybrane zagadnienia prawa pracy istotne w działalności społecznych inspektorów pracy.

Szkolenie poprowadziła inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie z oddziału radomskiego Pani Agata Kot. Współprowadzący spotkanie wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin przypomniał między innymi o kolejnych działaniach szkoleniowych organizowanych przez OPZZ w drugiej połowie roku z udziałem Państwowej Inspekcji Pracy. Podobne inicjatywy są cyklicznie organizowane przez organizacje członkowskie OPZZ – zachęcamy do kontaktu z Okręgowymi Inspektoratami Pracy i włączanie się we wspólne działania szkoleniowe z udziałem inspekcji pracy.