Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Federacja Przedsiębiorców Polskich postulują wprowadzenie możliwości odliczenia od podatku PIT wydatków na prywatne świadczenia zdrowotne. W jej ramach możliwe byłoby odliczenie od podatku kwoty 15 proc. wydatków na świadczenia zdrowotne ponoszone przez podatników z prywatnych środków. Czy rząd weźmie pod uwagę tę propozycję?

Biuro prasowe OPZZ

Ulga podatkowa 15 proc. na prywatne leczenie. Czy rząd przychyli się do propozycji OPZZ i FPP?

OPZZ i FPP chcą wprowadzenia w polskim systemie podatkowym ulgi w PIT, w ramach której możliwe byłoby odliczenie od podatku kwoty 15 proc. wydatków na świadczenia zdrowotne, ponoszonych przez podatników z prywatnych środków. Podobne rozwiązanie funkcjonowało w Polsce do końca 2000 r. Zostało ono wówczas uchylone ze względu na reformę systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w której zakresie zapłacona składka zdrowotna mogła być odliczona od podatku. Polski Ład, wprowadzony na początku roku, zlikwidował jednak to rozwiązanie. Dziś OPZZ i FPP postulują przywrócenie unowocześnionej formy ulgi na wydatki zdrowotne, finansowane z własnych środków obywateli. 


Kto skorzysta na uldze?

Od podatku można byłoby odliczyć 15 proc. wydatków poniesionych na świadczenia z prywatnych środków podatnika, na czym skorzystaliby wszyscy: pacjenci, sektor prywatnej oraz publicznej ochrony zdrowia, a także finanse publiczne — uszczelnienie szarej strefy w obszarze usług zdrowotnych mogłoby przynieść nawet 1,6 mld zł dodatkowych wpływów podatkowych rocznie. Według Andrzeja Radzikowskiego, przewodniczącego OPZZ, najważniejszą korzyścią dla pracowników, wynikającą z wprowadzenia proponowanego przez FPP i OPZZ rozwiązania byłoby odciążenie budżetów ich gospodarstw domowych — wydatki na opiekę zdrowotną nierzadko są ich istotną częścią. Przeciętna czteroosobowa rodzina może zaoszczędzić dzięki 15 proc. uldze podatkowej nawet 530 zł rocznie.


OPZZ i FPP chcą rozwiązań, które wpłyną na dostępność świadczeń i poprawę stanu zdrowia pracowników

OPZZ i FPP postulują, aby dodatkowe wpływy osiągnięte dzięki wprowadzeniu 15 proc. ulgi podatkowej na wydatki w prywatnej ochronie zdrowia zasiliły Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie środki mogłyby być przeznaczone na zwiększenie dostępności świadczeń w ramach publicznej ochrony zdrowia.  

Do rozliczania ulgi pomocny byłby system informatyczny Centrum e-Zdrowia, pacjent nie musiałby więc zajmować się tym sam. Informacja o wykonanych świadczeniach byłaby dostępna na Internetowym Koncie Pacjenta, a dane zbiorcze o wartości zrealizowanych usług trafiałyby do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Umożliwiałoby to automatyczne rozliczenie ulgi w usłudze e-PIT i zdejmowałoby z pacjenta wszelkie obowiązki formalne. Dodatkową korzyścią ze wdrożenia tak nowoczesnego systemu byłoby umożliwienie budowy kompleksowej mapy potrzeb zdrowotnych w skali całego kraju. Obecnie dostępne dane dotyczą głównie publicznej ochrony zdrowia, co uniemożliwia pełną identyfikację potrzeb zdrowotnych, które zaspokajane są w prywatnych placówkach.


Czy zwrot pieniędzy za prywatne leczenie będzie możliwy? OPZZ i FPP liczą, że rząd jak najszybciej przychyli się do tej propozycji. 4 października br. pismo ze stanowiskiem dotyczącym wprowadzenia ulgi zdrowotnej w rozliczeniu PIT złożono Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pismo do pobrania TUTAJ