Zakończył się V Światowy Kongres Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC). Prawie 1000 uczestników z ponad 120 krajów, reprezentujących ponad 200 demokratycznych organizacji pracowniczych wzięło udział w debatach i dyskusjach, aby ukształtować wizję oraz nakreślić kierunek działań światowego ruchu związkowego na kolejne cztery lata. W trwającym pięć dni Kongresie wzięli udział przedstawiciele OPZZ: Aneta Trojanowska, Wiesława Licha i wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, który został członkiem Rady Generalnej ITUC.

Biuro prasowe OPZZ

W tym roku na V Światowym Kongresie Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC) w Melbourne w Australii zebrało się  ponad 1000 związkowców reprezentujących około 200 milionów pracowników w ponad 130 krajach. Brali w nim udział delegaci Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych: wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, Aneta Trojanowska (ZNP] i Wiesława Licha (Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego]Delegacja OPZZ była jedyną reprezentacją związków zawodowych w Polski.

Oprócz wydania oświadczenia dotyczącego nowej umowy społecznej, Kongres przyjął m.in. nadzwyczajne rezolucje w sprawie Iranu czy inwazji Rosji na Ukrainę. Wszystkie te dokumenty są dostępne TUTAJ. W sobotę 19.11 z uczestnikami Kongresu połączył się prezydent Joe Biden. W dyskusji głos zabrał także wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski.

Luca Visentini został wybrany nowym Sekretarzem Generalnym, który poprowadzi ITUC wraz z zastępcami Sekretarza Generalnego: Ericem Mwezi Manzi, Jordanią Ureñą Lorą, Owenem Tudorem oraz przewodnicząca Akiko Gono i wiceprzewodniczącymi Cathy Feingold, Antonio Lisboą.


Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ członkiem tytularnym Rady Generalnej ITUC

W ślad za rekomendacją Prezydium OPZZ z 15 listopada wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski został członkiem tytularnym Rady Generalnej Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC).

To największy sukces Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na poziomie światowym od czasu naszego wstąpienia do ITUC w 2006 roku i dostrzeżenie naszej aktywnej działalności oraz potwierdzenie wysokiej pozycji OPZZ na forum międzynarodowym!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rada Generalna ITUC to organ wybierany przez Kongres na 4-letnią kadencję. Stanowi on najwyższą władzę wykonawczą organizacji między kongresami. W jej skład wchodzą z urzędu przewodniczący MKZZ, sekretarz generalny MKZZ, zastępcy sekretarza generalnego oraz 70 członków tytularnych z afiliowanych organizacji. Rada liczy w sumie 78 członków i spotyka się co najmniej raz w roku.