Prezydium OPZZ podjęło uchwały o nadaniu odznak honorowych wyróżniającym się organizacjom członkowskim konfederacji.

Biuro prasowe OPZZ

Na wniosek Rady OPZZ Woj. Małopolskiego honorową odznakę „Za zasługi dla OPZZ” II stopnia nadano Międzyzakładowemu Związkowi Zawodowemu Energetyków TAURON PE S.A.

Organizacja jest następcą prawnym NSZZ Pracowników Zakładu Energetycznego Kraków, który został założony 18 listopada 1982 roku. Od początku działalności organizacja należała do OPZZ poprzez Zrzeszenie ZZ Energetyki. W 1998 Związek nawiązał ścisłą i owocną współpracę z wojewódzką strukturą OPZZ wspierając ją materialnie i organizacyjnie. Członkowie związku biorą aktywny udział w pracach organów Rady OPZZ Woj. Małopolskiego.

Na wniosek Przewodniczącego OPZZ nadano honorową odznakę „Za zasługi dla OPZZ” I stopnia Związkowi Zawodowemu Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce. ZZMWK był pierwszą, ogólnopolską organizacją z branży górniczej, która wstąpiła do OPZZ. 16 sierpnia 1993 r. związek przystąpił do Konfederacji ZZ Górnictwa w Polsce z siedzibą w Katowicach. Pomimo niekorzystnych zmian w górnictwie w ciągu ostatnich pięciu lat organizacja zwiększyła uzwiązkowienie o blisko 12,5% co odzwierciedla zaufanie pracowników oddziałów szybowych.