Terminy zebrań na wybory przedstawicieli z OOC zrzeszających mniej niż 1000 członków i przedstawicieli zakładowych (międzyzakładowych) organizacji przynależących do OPZZ bezpośrednio przez struktury Rad Wojewódzkich, podczas których zostaną wybrani delegaci na X Kongres OPZZ:

3.10.2022 r. – Branża „Górnictwo i Energetyka”

5.10.2022 r. – Branża „Przemysł”

6.10.2022 r. – Branża „Oświata i Nauka”

10.10.2022 r. - Branża „Usługi Publiczne”

11.10.2022 r. – Branża „Budownictwo, Przemysł Drzewny”

12.10.2022 r. – Branża „Transport”

13.10.2022 r. – Branża „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka”


Zebrania branżowe odbędą się w siedzibie Centrali OPZZ przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie