Z głębokim żalem informujemy,

że w dniu 2 sierpnia 2022r zmarł

Jan Budkiewicz.

Wieloletni Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki.

Łączymy się w bólu z rodziną i przyjaciółmi

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych


Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w sobotę (6.08.2022r.) o godzinie 11:00 w kościele św. Anny ul. Krakowskie Przedmieście 68 w Warszawie. Po niej nastąpi odprowadzenie zmarłego do miejsca pochówku na cmentarzu w Radości pod Warszawą.Urodzony 19 maja 1934 r. w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Dziennikarskim UW (1952-1956) oraz w 1964 r. reżyserię w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi

Wieloletni przewodniczący Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Po prostu- Zygzakiem”. Krytyk filmowy, autor ponad 600 publikacji prasowych, nowel i scenariuszy filmowych; wydawnictwa „Moje posłowanie”; wspomnień „Grzeszni – Niezlustrowani” I, II i III t. oraz „DSS”.

Współpracownik reżyserów: Aleksandra Forda, Janusza Nesfetera, Andrzeja Wajdy, Siergieja Bondarczuka. Twórca filmów dokumentalnych: „Akademia Pana Brzechwy”, „Gillelaje”, „Trzydziestolatki”, „Polska za Cape Verde”, „MS Kapitan Ledóchowski”, TV: „Dekameron 40”, „Mateo Falcone”, kinowych: „Olśnienie”, „Pobojowisko”, także spektakli teatralnych: „Zabawa jak nigdy”, „Największa świętość”, „Niespodziewany początek bankietu”, „Rozmowy z katem”.

Działacz kultury Zrzeszenia Studentów Polskich i Towarzystwa „Polonia”. Wykładowca na Studium Fotografii i Filmu CPARA - COMUK. Członek Narodowej Rady Kultury (1984 - 1990). Od marca 1981r. Przewodniczący Rady Naczelnej Związku, następnie od 1981 do sierpnia 2022 Przewodniczący Federacji Związku Zawodowego Pracowników Kultury
i Sztuki; W latach 1984-2019 członek Rady i Prezydium OPZZ. W kadencji 1993-97 związkowy poseł na Sejm RP; W latach 1998-2002 radny m. st. Warszawy i Przewodniczący Komisji Kultury.

Odznaczony m. in. Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Krzyżem OOP; „Zasłużony dla Warszawy”; „Zasłużony Działacz Kultury”. Honorowany przez krajowe oraz zagraniczne instytucje i organizacje społeczne, w tym Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, OPZZ i Federację Zw. Zaw. Prac. Kultury i Sztuki.

Kierując przez 40 lat Federacją ZZPKiS uczestniczył w powstawaniu ustaw o prawie autorskim, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o bibliotekach, muzeach. Walczył o dobre prawo dla kinematografii. Społeczny projekt ustawy – opracowany pod kierunkiem Jana Budkiewicza – był jednym z filarów uchwalonej przez parlament ustawy
o kinematografii. Od 2003 r. jest przewodniczącym okręgu Mazowiecko-Warszawskiego Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Brał udział w międzynarodowych spotkaniach związkowych promując polskie uczestnictwo kulturalne w UE.Z energią inicjował i wypełniał liczne społeczne powinności; Wśród społeczników i ludzi kultury cieszył się szacunkiem

i niekwestionowanym autorytetem – ponad politycznymi podziałami.