Minęły dwa lata od ogłoszenia COVID-19 globalną pandemią, która pociągnęła za sobą niszczące konsekwencje dla życia i środków do życia ludzi. Jesteśmy świadkami bezprecedensowej utraty miejsc pracy i dochodów, około czterokrotnie większej niż w czasie światowego kryzysu finansowego w 2009 roku.

Choć kryzys ten dotyczy nas wszystkich, nie wszystkich dotyka w ten sam sposób.

Młode kobiety, kobiety kolorowe, pracownice migrujące, kobiety rdzenne oraz kobiety pracujące w szarej strefie, w tym pracownice domowe i kobiety niepełnosprawne, już wcześniej były bardzo narażone na skutki kryzysu, ale teraz zostały nim szczególnie dotknięte.

Najnowsze dane wskazują, że w skali światowej w roku 2021 zatrudnionych kobiet było o 13 milionów mniej w porównaniu z rokiem 2019.

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) wyraźnie podkreśla pilną potrzebę wdrożenia już teraz polityk i środków uwzględniających problematykę płci.

Nowa Umowa Społeczna ITUC wzywa do stworzenia 575 milionów nowych miejsc pracy do 2030 roku oraz do sformalizowania zatrudnienia dla co najmniej miliarda pracowników nieformalnych w tym inwestycje w gospodarkę opiekuńczą znajdują się w centrum tych postulatów.

Jak zauważył Sekretarz Generalny ONZ, około 269 milionów nowych miejsc pracy mogłoby powstać do 2030 roku, gdyby podwojono inwestycje w edukację, zdrowie i pracę społeczną.

Zgodnie z postulatami ITUC Inwestowanie w opiekę - zdrowie, edukację, opiekę nad dziećmi i osobami starszymi oraz inne usługi opieki społecznej - może stworzyć miliony nowych, godnych miejsc pracy dla kobiet i umożliwić kobietom efektywny udział w szeroko pojętej gospodarce, budując bardziej sprawiedliwe, włączające i godne społeczeństwa.

Dwie trzecie światowej siły roboczej w sektorze opieki to kobiety. Zbyt wiele z nich jest wciąż uwięzionych w pracy za niskie wynagrodzenie, niepewnej i nieformalnej.

Podążając za ITUC, domagamy się godnej pracy dla pracowników opieki, bezpiecznych warunków pracy, odpowiednich płac i ochrony socjalnej.

Międzynarodowy ruch związkowy będzie kontynuował naszą walkę o to, by inwestowanie w opiekę stało się rzeczywistością, by wszędzie było więcej godnych miejsc pracy dla kobiet.

W linku poniżej znajdziecie Państwo przemówienie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Sekretarz Generalnej ITUC: Sharan Burrow