OPZZ wystosował do premiera Mateusza Morawieckiego pismo w sprawie pilnego poparcia dla dyrektywy dotyczącej przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć i likwidacji różnic w równym traktowaniu kobiet i mężczyzn. Dla OPZZ walka o wzmocnienie pozycji i praw kobiet to jedno z priorytetowych zadań. Bez równouprawnienia płci w każdym aspekcie życia nie zbudujemy zdrowego i szczęśliwego społeczeństwa.

Biuro Prasowe OPZZ


W piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego OPZZ pisze:

OPZZ i europejski ruch związkowy z zadowoleniem przyjęły długo oczekiwaną publikację dyrektywy i próbę przedstawienia przez Komisję Europejską szczegółowych przepisów, które pomogą zlikwidować różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn. OPZZ uważa, że propozycja dyrektywy jest realną szansą na znaczący postęp w walce o równe płace
i położenie kresu niedocenianiu pracy wykonywanej głównie przez kobiety.

Proponowana dyrektywa zawiera zapisy, które wymagają zmian. Apelujemy więc do Pana
o poparcie dla proponowanych przez nas zmian, które będą głosowane w Radzie Unii Europejskiej w przyszłym tygodniu.

(całość pisma w załączeniu)


Pismo do premiera Mateusza Morawieckiego - całość