OPZZ w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym

Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny (EKES)  to najważniejszy organ konsultacyjny Unii Europejskiej (UE), który powstał w 1957 r. Komitet zapewnia fachowe doradztwo na rzecz głównych instytucji, sporządzając m.in. opinie w sprawie propozycji legislacyjnych UE oraz opinie z inicjatywy własnej dotyczące kwestii, które są ważne dla obywateli UE.
Jednym z głównych zadań komitety jest budowanie pomostu między instytucjami UE a parterami społecznymi, w tym z szeroko pojętym zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim. EKES promuje demokrację uczestniczącą w UE i pomaga wzmacniać rolę partnerów społecznych w państwach członkowskich UE.

Przedstawicielami OPZZ w EKES w kadencji 2020- 2025 są: Sławomir Broniarz (ZNP) i Dariusz Potyrała [ZZG].

Pozycja i podział prac przedstawicieli OPZZ w EKES

Przedstawiciele OPZZ zasiadają w grupie pracowników i w następujących sekcjach oraz grupach:


Sławomir Broniarz
                                                                     

 Sekcja Relacji Międzynarodowych i Polityki Zewnętrznej UE (REX)
 Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC)
 
 Więcej informacji o działalności kolegi Broniarza można znaleźć tutaj
Dariusz Potyrała   
                                                                                                     


Oficjalna witryna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego