Podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych 16 marca 2022 r. podczas dyskusji nad przyjęciem Uchwały w sprawie Ukrainy głos zabrał Piotr Ostrowski, zastępca członka KW EKZZ, Wiceprzewodniczący OPZZ.

Wydział Międzynarodowy OPZZ


Wystąpienie Piotra Ostrowskiego:

W wyniku wojny w Ukrainie już prawie 2 miliony uchodźców przekroczyło polsko-ukraińską granicę. Nie wszyscy z nich pozostali w Polsce, niemniej jednak jest to dla nas bardzo duże wyzwanie społeczne, organizacyjne, logistyczne, finansowe i gospodarcze.

Od samego początku wojny w Ukrainie OPZZ aktywnie włączyło się w pomoc uchodźcom. Mamy uruchomioną infolinię dla uchodźców, gdzie nasza koleżanka z Ukrainy odpowiada na pytania związane z pobytem w Polsce. Mamy informacje po ukraińsku na naszej stronie internetowej oraz jesteśmy aktywni w mediach społecznościowych. Kilkaset uchodźców znalazło bezpieczne schronienie w naszych ośrodkach oraz ośrodkach naszych organizacji członkowskich. Zbieramy fundusze, aby przekazać pomoc humanitarną dla uchodźców przebywających w ośrodkach Federacji Związków Zawodowych Ukrainy, z którą jesteśmy w stałym, codziennym kontakcie. Setki naszych organizacji włączyły się w pomoc, materialną i finansową, także na granicy polsko-ukraińskiej. W tym kontekście, dziękujemy EKZZ za uruchomienie środków finansowych EKZZ na wsparcie dla uchodźców, cieszy, że OPZZ będzie mogło z nich skorzystać.

To wszystko są bardzo ważne działania „tu i teraz”. Musimy jednak myśleć długofalowo, w perspektywie najbliższych miesięcy i lat. Uważamy, że najlepszą formą integracji uchodźców jest włączenie ich do rynku pracy. Istnieje pełna zgoda partnerów społecznych w Polsce w tym zakresie. Ustawa, która niedawno weszła w życie, ułatwia dostęp do rynku pracy w Polsce. Ważne jest jednak, aby uchodźcy nie byli wyzyskiwani, nie łamano wobec nich prawa, w tym prawa do wynagrodzenia, aby była gwarantowana dla nich godna praca. Tak duża liczba uchodźców to przecież potężne pole do nadużyć. Za wszelką ceną musimy zrobić wszystko, aby tego uniknąć. OPZZ wykorzysta w tej kwestii swoje doświadczenie. Przypomnę, że jako jedyny związek zawodowy w Polsce z migrantami pracujemy nieprzerwanie od 2015 r. Jednak przy tak dużej liczbie uchodźców nasze zasoby muszą być dużo większe. Liczymy na wsparcie w tej kwestii. W tym sensie musimy szybko uruchomić wsparcie instytucjonalne i finansowe Unii Europejskiej dla uchodźców oraz znaleźć źródła finasowania tego wsparcia. Partnerzy społeczni, w tym przede wszystkim związki zawodowe, muszą być włączeni w proces absorbcji oraz wydatkowania tych środków na każdym etapie. Oprócz tego musimy także rozpocząć poważną debatę w kwestii wspólnej polityki zagranicznej i militarnej UE oraz – co bardzo ważne - przyszłości polityki energetycznej UE. To wyzwania, które ściśle związane są z obecną sytuacją geopolityczną UE.

I jeszcze jedna ważna sprawa. Z terenu Ukrainy nie przybywają tylko obywatele Ukrainy. To są także obywatele innych krajów, którzy uciekają przed wojną w Ukrainie. Im także musimy pomagać. Nie wolno ich dyskryminować i traktować jako obywateli drugiej kategorii. OPZZ w tej sprawie wydało swój apel. Na terenie UE wciąż bezpieczeństwa i schronienia poszukują także ci, którzy uciekają przed wojnami, które toczą się w innych rejonach świata. Pamiętając o uchodźcach z Ukrainy nie możemy zatem zapominać o innych uchodźcach. Wszyscy ludzie uciekający przed wojną, niezależnie od tego jaki mają kolor skóry, jaką religię wyznają lub jakie mają obywatelstwo, w tym samym stopniu zasługują na naszą pomoc.


Uchwała EKZZ w sprawie Ukrainy