Przyszłość pracy a ruch związkowy: jakie perspektywy? Debatę pod tym tytułem zainicjowały europejskie centrale związkowe: belgijska CSC, francuska CFDT oraz włoska CISL. 12 i 13 lipca w brukselskiej siedzibie CSC odbywa się seminarium, w którym uczestniczy przewodniczący OPZZ – Andrzej Radzikowski.

Biuro prasowe OPZZ

Ideą tego wydarzenia jest wymiana poglądów między szefami zaproszonych organizacji na temat głównych wyzwań, przed którymi stoi ruch związkowy. Organizatorzy seminarium uważają, że Europa znajduje się na historycznym rozdrożu. - Dopiero co wyszliśmy z pandemii, gdy rosyjska agresja na Ukrainę przywróciła nas do mrocznego okresu, o którym wszyscy Europejczycy myśleli, że mamy go już za sobą – podkreślają. A dzieje się to w czasie, gdy związki zawodowe przygotowywały się do stawienia czoła innym historycznym wyzwaniom: zmianom klimatycznym, transformacji ekologicznej i cyfrowej, a także automatyzacji procesów produkcyjnych. Konkluzje ostatnich konferencji na temat przyszłości Europy wskazują, że odpowiedzią na te wyzwania jest dalszy rozwój projektu integracji europejskiej. Ruch związkowy, zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym, ma wystarczający potencjał wiedzy i doświadczenia, aby zaproponować rozwiązania dla tych zmian, aby lepiej chronić byt ludzi pracy, na dziś i na jutro. - Wierzymy, że wymiana poglądów i praktyk na temat tego, jak każda z naszych organizacji podchodzi do tych wyzwań i radzi sobie z nimi, może pomóc nam lepiej się zrozumieć i znaleźć wspólne rozwiązania dla ludzi pracy – deklarują organizatorzy brukselskiej debaty. Europejscy liderzy związkowi będą rozmawiali m.in. o wpływie nowych technologii na transformację świata pracy oraz strategie polityki przemysłowej. Dyskutując o nowych formach uzwiązkowienia, poszukają także odpowiedzi na pytanie jak wzmocnić współpracę europejskiego ruchu związkowego w ramach nowej perspektywy europejskiej.