Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Sterującego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ)

W dniu 17 października 2020 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego EKZZ, który po Komitecie Wykonawczym jest drugim najważniejszym ciałem sterującym europejskich związków zawodowych. W Komitecie od października br. w ramach zasady rotacyjności polskie związki zawodowe reprezentuje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. W posiedzeniu tego komitetu naszą organizację reprezentowali wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski i dyrektor wydziału międzynarodowego OPZZ Adam Rogalewski.

Komitet zajął się kwestiami dotyczącymi zmian w statucie organizacji, przygotowaniami do konferencji podsumowującej połowę kadencji, która odbędzie się w przyszłym roku w Portugalii, jak również rekomendował do przyjęcia przez Komitet Wykonawczy uchwały w sprawie przyszłej polityki migracyjnej Unii Europejskiej.

W sprawach bieżących Komitet Sterujący przyjął stanowisko dotyczące drugiej fali pandemii oraz przyszłego budżetu europejskiego. Stanowisko to m.in. podkreśla potrzebę zwiększenia wydatków na sprawiedliwą transformację oraz ochronę miejsc pracy.

Na wniosek Adama Rogalewskiego, stanowisko to zostało uzupełnione o przestrzeganie zasady praworządności w przyszłym planie finansowym UE. EKZZ, m.in. apeluje do Państw Członkowskich o uzależnienie przyznawania środków od przestrzegania zasad państwa prawa.

Przygotował Adam Rogalewski