Badania i wieloletnie doświadczenia pokazują, że pracownicy migrujący częściej niż pracownicy lokalni są gorzej wynagradzani, pracują w gorszych warunkach i częściej padają ofiarami nieuczciwych czy bezprawnych praktyk. Dużym problemem jest również integracja społeczna, która ułatwiłaby migrantom odnalezienie się w nowej rzeczywistości.

Biuro prasowe OPZZ

Chcąc przeciwdziałać temu niepokojącemu zjawisku, powstał German Polish Ukrainian Societies for Cooperation. To projekt, który rozwija współpracę pomiędzy organizacjami w celu promowania integracji migrantów oraz zapewnienia im godnych warunków pracy poprzez międzynarodowy dialog i wymianę doświadczeń.

O projekcie

Projekt German Polish Ukrainian Societies for Cooperation zrodził się z idei stworzenia platformy dialogu dla związków zawodowych, która promowałaby kulturową integrację migrantów w krajach przyjmujących i zapewniała ochronę godnych warunków pracy wśród tej grupy pracowników.

German Polish Ukrainian Societies for Cooperation wystartował 1 sierpnia 2022 dzięki współpracy partnerów z Polski, Ukrainy i Niemiec: Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Migracyjnych, niemieckiego związku zawodowego pracowników budownictwa i rolnictwa IG BAU, ukraińskiego związku zawodowego pracowników budownictwa Probud oraz Europejskiego Stowarzyszenia Pracowników Migracyjnych.  Projekt dofinansowano z niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ze środków Partnerstwa Wschodniego.

Cel projektu: integracja pracowników migrujących

Polscy, ukraińscy i niemieccy partnerzy postawili jasny cel: rozwijanie współpracy na rzecz integracji migrantów oraz zagwarantowania im godnych warunków pracy poprzez ponadnarodowy dialog. Trudna sytuacja pracowników migrujących i ich rodzin - zwłaszcza tych, pochodzących z krajów partnerskich na Wschodzie - wymaga odpowiednich działań, które poprawią warunki pracy i życia. Wychodząc naprzeciw ich problemom i potrzebom, w ramach projektu German Polish Ukrainian Societies for Cooperation partnerzy połączyli swoje siły, aby ułatwić integrację i wejście w nowe środowisko zawodowe pracownikom migrującym.

Silna współpraca pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z Polski, Ukrainy i Niemiec zaowocowała powstaniem platformy, która umożliwia prowadzenie aktywnej dyskusji oraz wymianę doświadczeń. Projekt German Polish Ukrainian Societies for Cooperation promuje też wartości, takie jak demokracja, solidarność i równouprawnienie w miejscu pracy. Ludzie, którzy musieli opuścić swoje domy z powodu wojny, trudnej sytuacji ekonomicznej, społeczno-politycznej czy nieprzestrzegania podstawowych praw człowieka, potrzebują pomocy nie tylko w procesie integracji kulturowej, a także wsparcia na rynku pracy w Europie.

Związki zawodowe na rzecz pracowników migrujących

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek musimy chronić podstawowych praw człowieka. Ostatnie miesiące dobitnie pokazały, że demokracja, pokój, bezpieczeństwo i równouprawnienie to wartości, które nie mają ceny i bez których - nie może być mowy o dobrze funkcjonującym społeczeństwie. Każdy człowiek ma prawo do godnego życia, dlatego integracja kulturowa migrantów musi iść w parze z egzekwowaniem podstawowych praw pracowniczych.

Równouprawnienie, solidarność pracowników w miejscu pracy, a także godne warunki pracy i równe wynagrodzenia to ważne elementy porządku demokratycznego. Jego częścią w kontekście świata pracy są również związki zawodowe, które reprezentują pracowników, bronią ich praw oraz dbają o interesy zawodowe i socjalne.

Projekt German Polish Ukrainian Societies for Cooperation promuje również związkowe spojrzenie na wartości demokratyczne. W gronie związkowców z Niemiec, Ukrainy i Polski dyskutowaliśmy o tym, jak integrować pracowników migrujących w nowym środowisku zawodowym i jak poprawiać ich warunki pracy, aby zapewnić im życie na godnym poziomie.

German Polish Ukrainian Societies for Cooperation: co dał projekt i jak rysuje się przyszłość migrantów?

Przez sześć miesięcy koordynatorzy i osoby bezpośrednio zaangażowane w projekt tworzyły materiały informacyjne w postaci newsletterów, postów w social mediach czy podcastów, aby skłonić do podjęcia międzynarodowej dyskusji o podstawowych wartościach pracowników z perspektywy związków zawodowych.

W ramach projektu German Polish Ukrainian Societies for Cooperation organizowano także spotkania międzynarodowe warsztaty. W ich trakcie dzielono się doświadczeniami i dobrymi praktykami, które mają wspierać pracowników migrujących na europejskim rynku pracy. Sześć miesięcy intensywnych działań stworzyły sieć wśród uchodźców i pracowników migrujących, która wzmocni ich pozycję na rynku pracy oraz pozwoli na aktywne uczestnictwo w zawodowym i społecznym życiu.

Konferencja podsumowująca projekt już 12 grudnia

12 grudnia o godz. 14.00 odbędzie się online konferencja podsumowująca projekt German Polish Ukrainian Societies for Cooperation. Podczas spotkania zostaną przedstawione wnioski płynące z projektu oraz prognozy na przyszłość w kontekście pracowników migrujących. Wśród prelegentów są m.in. Sebastian Koćwin – wiceprzewodniczący OPZZ i Jakub Kus - ZZ Budowlani, którzy poinformują o sytuacji ukraińskich pracowników w Polsce i solidarności związkowej.

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na języki: polski, angielski, niemiecki i ukraiński.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!


Link do spotkania:

https://us06web.zoom.us/j/82002568477?pwd=dTI1TEt1RUZtQ1pFVVpLd2ZOcFZrQT09

Więcej informacji na temat projektu: https://dialog-ua-pl-de.org


Partnerzy projektu: