OPZZ zaapelowało do europosłów, by poparli dyrektywę w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania.

Wydział Międzynarodowy OPZZ


Długotrwałe negocjacje dotyczące dyrektywy zbliżają się do kolejnego, ważnego etapu. W dniach 4–7 kwietnia br. podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego odbędzie się głosowanie w sprawie przyjęcia mandatu Parlamentu Europejskiego do rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych dotyczących dyrektywy. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych oczekują od Was głosowania za przyjęciem tego mandatu.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i europejski ruch związkowy wielokrotnie podkreślały, że dyrektywa w sprawie przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć jest realną szansą na znaczny postęp w walce o równe płace i położenie kresu niedocenianiu pracy wykonywanej przez kobiety. Walczyły również o to, by w dyrektywie znalazły się rozwiązania, które wzmocnią pozycję pracownic oraz zabezpieczające prerogatywy związków zawodowych, takie jak negocjacje zbiorowe jako właściwy sposób eliminowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w organizacjach.

OPZZ uważa, że poparcie europosłów dla dyrektywy przyczyni się do zapewnienia sprawiedliwości płacowej dla pracownic, dzięki którym pomogliśmy przetrwać pandemię. Nie można pozwolić, aby spuścizną po COVID-19 była jeszcze większa nierówność płac, zwłaszcza że większość pracowników podstawowych i pierwszej linii to kobiety. 


List OPZZ do europosłów

Pismo Ester Lynch, zastępczyni sekretarza generalnego EKZZ