Jak podaje dzisiejszy „Dziennik Gazeta Prawna”, Komisja Europejska chce poważnie zająć się problemem zdrowia psychicznego pracowników, wyeliminować śmiertelne wypadki przy pracy i przyjąć strategię działania w przypadku pojawienia się kryzysów zdrowotnych takich jak pandemia.

Opracowanie: Biuro Prasowe OPZZ

Gazeta przytacza dane Eurostatu, z których wynika, że mimo postępów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nadal jest wiele do zrobienia. „Co prawda liczba śmiertelnych wypadków przy pracy zmniejszyła się w UE o ok. 70 proc. (od 1994 r. do 2018 r.), ale nadal rocznie dochodzi do 3,3 tys. śmiertelnych wypadków i 3,1 mln tych bez ofiar śmiertelnych, a ponad 200 tys. pracowników umiera z powodu chorób związanych z pracą” - czytamy.


Dlatego właśnie Komisja Europejska chce w latach 2021-2027 podjąć konkretne działania, które zapobiegną podobnym tragediom. Dziennik podaje, że będą to trzy grupy działań.

„Po pierwsze, [KE] planuje przegląd dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu zatrudnienia oraz dyrektywy w sprawie pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe, a także uaktualni ograniczenia ochronne dotyczące azbestu i ołowiu. Przygotuje też na szczeblu UE inicjatywę dotycząca zdrowia psychicznego w miejscu pracy i przedstawi wytyczne dotyczące niezbędnych działań” - czytamy.

„Wizja zero” – zero zgonów w pracy

„Po drugie, będzie propagowała podejście ‘Wizja zero’ w celu wyeliminowania w UE zgonów związanych z pracą”. Zaktualizowane zostaną też unijne przepisy dotyczące niebezpiecznych substancji chemicznych, aby zmniejszyć występowanie chorób nowotworowych i układu oddechowego.

Po trzecie, Unia Europejska chce zapobiec potencjalnemu chaosowi, jaki był udziałem obecnej pandemii. We współpracy z partnerami organizacjami zajmującymi się zdrowiem Komisja Europejska opracuje procedury działania w sytuacjach nadzwyczajnych oraz wytyczne dotyczące szybkiego uruchomienia i wdrażania środków w przypadku potencjalnych przyszłych kryzysów zdrowotnych.

„Dziennik Gazeta Prawna” zaznacza, że jeśli zabiegi KE odniosą sukces, poprawi się nie tylko zdrowie Europejczyków, ale i stan gospodarek krajów członkowskich: zmniejszą się koszty opieki zdrowotnej, a przedsiębiorstwa będą mogły być bardziej wydajne i konkurencyjne.

OPZZ: To ważny sygnał dla pracowników

OPZZ popiera planowane przez Komisję Europejską zmiany.

- To ważny sygnał dla pracowników, który odbieramy jako zielone światło do walki o zdrowe i bezpieczne środowisko pracy – komentuje Renata Górna, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia w OPZZ. - Cieszy nas, że warunki pracy w najbliższych latach znajdą się w centrum uwagi Komisji, bo bezpieczeństwo pracy to przecież jedno z fundamentalnych praw pracowniczych. Paradoksalnie pandemia pokazała, jak ważne jest bhp w miejscu pracy i jak bardzo może przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.


Ekspertka zwraca uwagę, że obszarami, które teraz są w centrum uwagi Komisji Europejskiej, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zajmuje się od lat.

- Przypominaliśmy o nich m.in. w realizowanej niedawno kampanii „Piątka dla Bezpiecznej Pracy”, wskazując m.in., że zagrożenia związane z pracą w czasie pandemii, uznanie COVID-19 za chorobę zawodową czy ocena ryzyka zawodowego w celu eliminacji wirusa SARS-CoV-2 to nowe, pilne wyzwania - mówi.

Według OPZZ w dokumencie Komisji zabrakło jednak akcentu wzmacniającego dialog społeczny i rolę związków zawodowych, które skutecznie mogłyby pomóc w realizacji planów europejskich decydentów. Związek przypomina także, że wśród pracowników wciąż pokutuje niska świadomość na temat choroby cywilizacyjnej XXI wieku: dolegliwości mięśni i kręgosłupa, spowodowanych pracą biurową. Unia Europejska nie może lekceważyć tego tematu.

(mo)