Bruksela, 8 lutego 2022 r.


Szanowni posłowie do Parlamentu Europejskiego,

Europa walczy z kolejną rundą śmiertelnej pandemii, podczas gdy konsekwencje poprzednich fal zbierają wysokie żniwo wśród naszych obywateli. Inflacja w połączeniu z powolnym (jeśli w ogóle) wzrostem płac doprowadza nierówności społeczne do skrajności.

Młodzi ludzie zostali już uznani za tych, którzy ponoszą bezprecedensowe konsekwencje w postaci gwałtownie rosnącego bezrobocia i niepewności zatrudnienia, dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy inicjatywę Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych dotyczącą przedstawienia rezolucji w sprawie wzmocnienia pozycji młodzieży europejskiej, która dotyczyłaby konkretnych działań mogących poprawić życie młodych ludzi i młodych pracowników w Europie.

Wiarygodność instytucji europejskich w zakresie wyprowadzenia Europy z kryzysu jest zagrożona i dlatego uważamy, że rezolucja musi być ambitna i proponować konkretne i wiążące rozwiązania w celu poprawy życia młodych pracowników.

Praca jest pracą i musi być opłacana! Wykorzystywanie młodych i doświadczonych pracowników jako taniej siły roboczej w imię podnoszenia kwalifikacji było przez długi czas tolerowane, ale nie ma na to miejsca w okresie naprawy gospodarczej. Nałożenie wiążących kryteriów jakości na staże jest uczciwym sposobem na zapewnienie równego dostępu do rynku pracy dla młodych ludzi, niezależnie od ich statusu społeczno-ekonomicznego.

Młodzi pracownicy zasługują na wysokiej jakości miejsca pracy i godne wynagrodzenie, a skuteczny i możliwy do wyegzekwowania zakaz bezpłatnych staży jest jedną z długo odkładanych obietnic, którą teraz, również dzięki impulsowi płynącemu z Europejskiego Roku Młodzieży, mamy szansę zrealizować. Mamy nadzieję, że wszyscy Państwo poprą to ważne żądanie podczas głosowania plenarnego. 

Pozostajemy do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek dalszych wyjaśnień.

Podpisali: Ludovic Voet, ETUC Confederal Secretary i Tea Jarc, President ETUC Youth Committee


List otwarty ETUC do europosłów


Najczęściej studenci i świeżo upieczeni absolwenci, choć nie tylko oni, skarżą się, że pracodawcy pod pozorem praktyk zawodowych i staży wykorzystują ich i nie płacą za wykonaną pracę. Staże stały się świetnym sposobem na darmowego pracownika. Jednym z kluczowych postulatów Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, zapisanych w programie OPZZ 2018-2022 „Polska Potrzebuje Wyższych Płac” jest likwidacja bezpłatnych praktyk i staży, poprzez uznanie zasady obowiązku wynagradzania każdego rodzaju pracy.

OPZZ uważa, że za każdą pracę należy się godziwe wynagrodzenie. Nie powinniśmy tolerować społecznie nieodpowiedzialnych praktyk przedsiębiorców i administracji publicznej, które zwiększają swoją konkurencyjność kosztem osób młodych. Zwracaliśmy się do strony rządowej o przygotowanie propozycji konkretnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych wzmacniających pozycję osób młodych w trakcie odbywania staży i praktyk. Zmiany musza być opracowane we współpracy z przedstawicielami osób młodych, w szczególności studentów. 

Już w 2020 r. OPZZ rozpowszechniło petycję, która dotyczyła głównie tych praktyk (które zamiennie bywają nazywane stażem), uregulowanych w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich i tego, aby zmienić art. 3 który mówi, że praktyki mogą być nieodpłatne lub odpłatne i wpisać, że praktyki mogą być jedynie odpłatne.