Delegaci z 25 związków zawodowych zrzeszonych w Słowackiej Konfederacji Związków Zawodowych Republiki Słowackiej zadecydowali o przyszłym kierunku i przywództwie Konfederacji. W dniach 16-17 czerwca 2022 r. odbył się kongres KOZ SR. Nową przewodniczącą została Monika Uhlerova.

Wydział Międzynarodowy OPZZ, MCh


Gości kongresu, z kraju i zza granicy przywitał poprzednik Uhlerovej- Marián Magdoško. Przedstawił również sprawozdanie z działalności KOZ SR z ostatnich 4 lat. Delegaci KOZ SR na stanowisko przewodniczącego KOZ SR wybrali Monikę Uhlerovą, pierwszą kobietę, która będzie przewodniczyć tej organizacji. Wiceprzewodniczącym został František Gajdos. 

Filary

Monika Uhlerova podczas kongresu przedstawiła kilka głównych celów - filarów jej programu. Jej zdaniem, trzeba profesjonalnie rozwiązywać nie tylko dotychczasowe problemy (tj. zadbać o sprawiedliwe płace i wynagrodzenia, wysokiej jakości dialog społeczny i negocjacje zbiorowe, krótsze godziny pracy, godne miejsca pracy i warunki pracy, zdrowe środowisko pracy, równe szanse i różnorodność w miejscu pracy, politykę podatkową sprzyjającą pracownikom, stabilne i trwałe zabezpieczenie społeczne i emerytalne, cyfryzację i sprawiedliwą transformację itd), ale także stawić czoła nowym wyzwaniom stojącym przed światem pracy. 

Trzeba wzmocnić i zintensyfikować debatę w samych związkach zawodowych, konstruktywny dialog, a zarazem zintensyfikować proces podejmowania decyzji. Dialog społeczny jest jednym z kluczowych narzędzi, jakimi dysponują związki zawodowe. Dlatego należy dbać o jego rozwój i o jego jakość. 

- Nieustannym wyzwaniem jest pokazywanie wyników naszej pracy od najniższego do najwyższego szczebla  poprzez stosowanie różnych innowacyjnych narzędzi marketingowych i wzmacnianie relacji z mediami - mowiła Uhlerova. 

Widzi w tym sposób na dyskusję o kwestiach ważnych dla społeczeństwa. - Zmiana głęboko zakorzenionych opinii i postaw, dotarcie do nowych grup docelowych, zyskanie uwagi, reputacji, pozytywnego wizerunku - to wszystko jest możliwe dzięki połączeniu pozytywnych i namacalnych rezultatów, atrakcyjnych i jasnych celów oraz właściwych narzędzi komunikacyjnych. Na innowacyjne formy komunikacji najbardziej reagują ludzie młodzi - to grupa, wobec której nie możemy pozostać obojętni. W każdym czasie i w każdej organizacji ważne jest, aby jej liderzy myśleli o następnym pokoleniu - stwierdziła Uhlerova.

Dla Uhlerovej ważna jest dyskusja i przemyślenie na nowo relacji z partiami politycznymi. Opowiada się za niezależnością, za tym, by się nie wiązać z żadną partią polityczną, ale nie wyklucza poważnej komunikacji i współpracy w dziedzinach, w których program KOZ SR pokrywa się z programem partii politycznych. Wysiłki te powinny prowadzić do odpolitycznienia działalności związkowej i zwiększenia pozytywnego postrzegania związków zawodowych w społeczeństwie. Interesuje ją potwierdzenie stabilnego zakotwiczenia w istniejących strukturach międzynarodowych i europejskich. 

Zależy jej na tym, aby związki zawodowe na Słowacji były postępowe, innowacyjne, atrakcyjne i szanowane przez ogół społeczeństwa i profesjonalistów, partnerów społecznych, partie polityczne, członków i media. Chce, by związki podnosiły ważne kwestie w dziedzinie polityki społecznej i zatrudnienia.

Młodzi

Zdaniem Františka Gajdosa, nowo wybranego wiceprezesa KOZ SR, należy przywrócić związkom zawodowym należne im miejsce, status w społeczeństwie, reprezentatywność, zaufanie ludzi pracy. Zamierza on skupić się na dotarciu do młodych ludzi, którzy często nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważne są związki zawodowe. To właśnie ci młodzi ludzie są przyszłością związków zawodowych. Gdy kierował Radą Młodych Związkowców, spotykał się z wieloma młodymi ludźmi i rozmawiał z nimi na temat funkcjonowania związków zawodowych. Ponadto firma, w której pracuje, zatrudnia ponad 4 tys. pracowników, a średnia wieku jest bardzo niska. Orientuje się także, jakie są postawy i oczekiwaniach młodego pokolenia wobec związków zawodowych. Uważa, że ważne jest, aby związki zawodowe powróciły do bezpartyjności. - Naszym zadaniem nie jest pomaganie politykom, jesteśmy tu po to, by pomagać ludziom pracy - powiedział.

Wystąpienie nowo wybranych władz KOZ SR można znaleźć tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=RaCB997mC0Q


W kongresie m.in. uczestniczyli: wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, Magdalena Chojnowska z Wydziału Międzynarodowego OPZZ, Esther Lynch, zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Eduard Heger, premier Republiki Słowackiej, Josef Středula, przewodniczący Czesko-Morawskiej Konfederacji Związków Zawodowych.