W dniu 17.05.2021 r. wystartował międzynarodowy projekt o nazwie „Związki Zawodowe mówią „tak ”rewitalizacji: Budowanie Siły Związkowej poprzez Partnerstwo Międzypokoleniowe”, obejmujące swoim zasięgiem 10 krajów europejskich w tym Polskę. Projekt opiera się na przyszłościowej strategii Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) pobudzenia, odnowy i rewitalizacji związków zawodowych w Europie z młodymi pracownikami jako kluczowymi motorami zmian. Projekt uwzględnia wyzwania, przed jakimi stoją młodzi ludzie w świecie pracy oraz kluczową rolę, jaką mogą odegrać w rewitalizacji związków zawodowych. Młodzi pracownicy są twórcami przyszłych związków zawodowych. Aby mogli spełnić tę rolę, muszą być upodmiotowieni już dziś. Istotną częścią tego procesu jest ścisła współpraca i partnerstwo z liderami wyższego szczebla. Wspólnie zbudują bardziej dynamiczne, prężne i inkluzywne związki zawodowe dla bardziej społecznej Europy. Poprzez zwiększenie udziału młodzieży w demokracji i działaniach związkowych projekt ma na celu zapoczątkowanie bardziej transformacyjnych zmian w strategiach i praktykach związkowych oraz zmniejszenie dystansu między związkami zawodowymi a młodzieżą. Efektem będzie włączenie problemów młodych ludzi do głównego nurtu polityki i strategii związków zawodowych, a co za tym idzie przyczynienie się do odnowy i rewitalizacji związków zawodowych. Z ramienia OPZZ młodych związkowców reprezentują  Andrzej Gogołek  ze Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP Bydgoszcz i Radosław Jadwiżuk – ze Związku Zawodowego Górników w Polsce LW „Bogdanka” SA – Branża, zaś związkowców z doświadczeniem reprezentują: Ewa Ochenduszka z Oddziału ZNP Warszawa Rembertów” i Mirosław Grzybek z  Federacji Związków Zawodowych „metalowców i Hutników” .

Podczas uroczystego rozpoczęcia projektu wzięli udział znamienici goście, między innymi Sekretarz generalny EKZZ Luca Visentini który w swoim orędziu przedstawiał jak istotny jest udział młodych osób  i ich zaangażowanie w rozwój Związków Zawodowych.  Na rozpoczęciu projektu przedstawione zostały istotne kwestie z jakimi boryka się młodzież w tym: deficyty godnej pracy,  znaczenie wyzwań związanych z brakiem zatrudnienia młodzieży, uwięzienie w niepewnych miejscach pracy, wpływ pandemii na perspektywy zatrudnienia młodzieży, oraz międzypokoleniowe zmiany w wartościach i postawach.

Na spotkaniu w imieniu delegacji  OPZZ zabrał głos Andrzej Gogołek. Przedstawił on oczekiwania związane z projektem dotyczący młodych ludzi. Zgodnie z jego wypowiedzią młodzi związkowcy biorący udział w projekcie oczekują  przełamania wywołanej kryzysem Covid-19 stagnacji młodych Polek i Polaków  w przekucie na aktywne działanie. Celem jest „znaleźć tych ludzi , przyciągnąć do siebie (…) i pokazać im że związki zawodowe są dla nich bardzo korzystne, są dla nich, i z nimi mogą dokonać więcej”.