Oświadczenie  partnerów społecznych UE w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę

EKZZ, Business Europe, sme united, SGI Europe

W świetle rosyjskiej inwazji na Ukrainę i popierając wnioski ze specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej z 24 lutego 2022 r., my, europejscy partnerzy społeczni, oświadczamy, że:

- Zdecydowanie ubolewamy i potępiamy trwający obecnie niesprowokowany atak na integralność terytorialną Ukrainy. Atak ten jest oczywistym pogwałceniem prawa międzynarodowego i stanowi wyraźne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie.

- Unia Europejska musi nadal wykazywać jedność i determinację w budowaniu wspólnej odpowiedzi, stawiając w centrum swojej interwencji nasze zobowiązanie do obrony prawa międzynarodowego i wspierania tych, którzy cierpią z powodu konfliktu. W obliczu zewnętrznych zagrożeń i wyzwań, takich jak to, przed którym obecnie stoimy, zbiorowa siła UE może być wyrażona jedynie wspólnym głosem.

- Konkluzje Rady muszą zostać szybko wdrożone, a Komisja Europejska musi wywiązać się z zadania przedstawienia środków awaryjnych, w tym dotyczących energii. Środki te muszą również gwarantować ochronę obywateli UE, przedsiębiorstw i pracowników działających na Ukrainie, w Rosji i na Białorusi. Należy zagwarantować integralność granic UE oraz bezpieczeństwo i suwerenność innych krajów w regionie.

- Unia Europejska jest i musi pozostać wzorem pokoju i demokracji. W tych trudnych chwilach myślami jesteśmy teraz z narodem ukraińskim i ubolewamy nad stratami w ludziach i ludzkim cierpieniem.