Do ministrów finansów UE 

Do Ministrów Zatrudnienia UE 


Pilne wezwanie do przedłużenia i rozszerzenia środków nadzwyczajnych na wsparcie zatrudnienia

Drodzy Ministrowie, 

O ile instytucje unijne wykazały gotowość do uruchomienia ambitnego Planu naprawy, trwające negocjacje w sprawie przepisów dotyczących jego realizacji postępują powoli. Mogłoby to doprowadzić do znacznych opóźnień w zatwierdzaniu pakietu RRF / WRF, czego skutkiem byłoby, że pierwsza wypłata środków nie nastąpi przed drugą połową 2021 r.

Ponadto po stopniowym wychodzeniu z blokad większość krajów doświadcza nowego wzrostu liczby zakażeń i w związku z tym wprowadziło nowe ograniczenia wpływające na działalność gospodarczą i swobodny przepływ osób.

Istnieje duże ryzyko, że dziesiątki milionów pracowników, którzy są zawieszeni w pracy i korzystają z różnych środków ochrony zatrudnienia wprowadzonych przez rządy, stracą pracę, jeżeli przepaść między środkami nadzwyczajnymi a płatnościami w ramach planu naprawy nie zostanie wypełniona. odpowiednie środki wsparcia dla pracowników i firm.

Informacje, które zebraliśmy od podmiotów stowarzyszonych ETUC, które porównujemy z danymi OECD w celu przetestowania spójności i obejmują 88% populacji UE + Wielką Brytanię, pokazują, że:

  • 39 650 000 pracowników potencjalnie ucierpi z powodu nagłego wycofania się ze środków nadzwyczajnych dla pracowników  
  • 14 milionów pracowników ryzykuje utratę pracy w przypadku rozwiązania krótkoterminowych programów pracy lub równoważnych. Te 14 milionów jest zagrożonych zaangażowaniem w proces zwolnień i zwiększyłoby to liczbę 12 milionów bezrobotnych obecnie zgłaszanych przez Eurostat.

Te dane są ostrożne, ponieważ:

  • Bardzo trudno jest uzyskać wiarygodne dane na temat pracowników niepewnych, niestandardowych i samozatrudnionych. Są najbardziej dotknięci utratą pracy i dochodów, a w wielu państwach członkowskich są bardzo słabo objęci środkami wyrównawczymi. Te kategorie obejmują dodatkowe miliony pracowników. Co więcej, są zaangażowana głównie w najbardziej dotknięte sektory, takie jak bary, restauracje, turystyka, kultura, rozrywka, media i niezależne dziennikarstwo itp.  
  • Powyższe dane liczbowe nie uwzględniają strat materialnych spowodowanych efektem domina, który zamknięcia lub masowe zwolnienia mogą mieć dla łańcuchów dostaw lub powiązanych przedsiębiorstw.
  • Wygasające umowy na czas określony nie są uwzględniane. Stopy bezrobocia również rosną z powodu wygasających umów na czas określony i ta tendencja będzie się utrzymywać. W związku z tym pracownicy sezonowi, którzy nie będą mieli możliwości powrotu do pracy po blokadach, nie są uwzględniani w obliczeniach.  
  • Kraje nieobjęte tymi danymi stanowią 12% ludności UE.  

W konsekwencji szacujemy, że dodatkowych 10 do 20 milionów pracowników może być zagrożonych bezrobociem i utratą dochodów. 

Wiele rządów słusznie przywraca lub przedłuża środki wsparcia, ale nie dzieje się tak wszędzie i nie dotyczy to wszystkich kategorii pracowników, w szczególności pracowników niestabilnych, pracujących na nietypowych standardach, samozatrudnionych, pracowników zatrudnionych na czas określony i sezonowych.

Z tych powodów EKZZ apeluje do was, ministrów, i do Komisji Europejskiej o pilne zajęcie się następującymi kwestiami:

  • Wszystkie krajowe i unijne środki nadzwyczajne - szczególnie te związane z ochroną zatrudnienia i rekompensatą dochodu oraz SURE - muszą być kontynuowane przez niezbędny okres i do pełnego ożywienia gospodarki i stabilizacji miejsc pracy. 
  • Dostępne będą fundusze na odbudowę, a w razie potrzeby nawet większe; oraz aby Komisja rozważyła refinansowanie SURE w przyszłym roku.
  • Wszystkie istniejące niedociągnięcia środków nadzwyczajnych, szczególnie pod względem adekwatności i powszechności zasięgu i dostępu, muszą zostać w pełni usunięte. Oznacza to w szczególności, że środki ochrony zatrudnienia i rekompensaty dochodu muszą zostać rozszerzone na wszystkie kategorie pracowników, w tym pracowników niestabilnych, niestandardowych i samozatrudnionych , a także pracowników zatrudnionych na czas określony i sezonowych.
  • Prawa pracowników powinny być szanowane, aby pracownicy mogli uczestniczyć w kształtowaniu odpowiedzialnych procesów restrukturyzacyjnych i utrzymaniu zatrudnienia.

Apelujemy do Państwa, abyście rozpatrzyli te wnioski w trybie pilnym, aby uniknąć tragedii bezrobocia, z której Europa nie będzie w stanie się podnieść.

Jesteśmy gotowi wspierać i uczestniczyć w projektowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu zarówno środków nadzwyczajnych, jak i krajowych planów naprawy i odporności, bezpośrednio i za pośrednictwem naszych krajowych związków zawodowych.

Z poważaniem,

Luca Visentini  

Sekretarz Generalny EKZZ