Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć jest realną szansą na eliminowanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Biuro prasowe OPZZ

Chcemy aby w dyrektywie znalazły się rozwiązania, które wzmocnią pozycję pracownic i zabezpieczą uprawnienia związków zawodowych w walce o równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Musimy dotrzeć do decydentów, którzy przesądzą o ostatecznym kształcie dyrektywy. Większość z nich jest teraz na wakacjach, dlatego wyślijmy e-pocztówkę do wybranego europarlamentarzysty (tu znajdziesz adresy e-mail do Członków Parlamentu Europejskiego: (https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/search/advanced?name=&countryCode=PL) lub wydrukuj, podpisz i wyślij jako pocztówkę do Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej, którego adres znajdziesz tutaj (https://www.gov.pl/web/ue/stale-przedstawicielstwo). Przypomnijmy im o konieczności stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości!

kartka do pobrania