Aktywnie pomagamy obywatelom Ukrainy w poszukiwaniu pracy i zdobyciu zatrudnienia. Nataliia Kolesnik, specjalista działu międzynarodowego OPZZ, odpowiedzialna za kontakty z pracownikami zagranicznymi w Polsce oraz Ludmiła Prosandeieiwa, psycholog z punktu informacyjno-konsultacyjnego spotkały się z przedstawicielami firmy EVER GRUPA. Spotkanie było skierowane na współpracę i poszukiwanie nowych sposobów pomocy obywatelom Ukrainy.

Biuro prasowe OPZZ

W trakcie spotkania Nataliia Kolesnik i Ludmiła Prosandeieiwa opowiedziały o działalności OPZZ i punkcie informacyjno-konsultacyjnym oraz o tym, jakiej pracy poszukują migranci z Ukrainy. Branże, które najbardziej interesują pracowników z Ukrainy w tym roku to: handel, usługi, gastronomia, rolnictwo, ogrodnictwo, a także medycyna, edukacja i sfera IT.

W pomoc uchodźcom oraz tym, którzy zdecydowali się zostać w kraju, włącza się wiele polskich firm. Jednocześnie wielu Ukraińców i Ukrainek, szukając chociaż namiastki normalności, dlatego aktywnie poszukują pracy. Warto dodać, że co piąta firma planuje zatrudniać Ukraińców w Polsce.

EVER GRUPA jest prężnie rozwijającą się firmą z branży usług dla biznesu. Od 1995 roku oferuje szeroką gamę rozwiązań dla firm oraz sektora usług publicznych. Oprócz działań z zakresu utrzymywania czystości w hotelach, biurach, szpitalach i centrach handlowych, spółki EVER GRUPY świadczą usługi w znacznie szerszym zakresie, m.in. w cateringu, obsłudze, nadzorze i konserwacji budynków oraz szeroko pojęta ochronie mienia i osób.

Polska stoi przed dużym wyzwaniem w związku dużą liczbą uchodźców z Ukrainy oraz ich integracji na rynku pracy. Liczba miejsc pracy dla Ukraińców stale rośnie - pracowników z Ukrainy poszukują i cenią właściciele małych oraz dużych przedsiębiorstw.

Na rynku pracy w Polsce rośnie niedobór pracowników. Firmy ratują się, zatrudniając pracowników z zagranicy.  Nie pomagają im jednak przeciągające się procedury związane z legalizacją ich pracy w Polsce. Obywatel Ukrainy może rozpocząć pracę w naszym kraju bez posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca musi jedynie pamiętać, aby potwierdzić ten fakt w ciągu 14 dni na stronie internetowej praca.gov.pl. Warto pamiętać, że wszystkie usługi powiatowych urzędów pracy w tym zakresie są bezpłatne.

Niestety, bariera językowa znacznie ogranicza obywatelom Ukrainy możliwości znalezienia pracy. Wielu z nich musiało przyjmować oferty pracy poniżej swoich kwalifikacji zawodowych. Oczywiście są działy, gdzie to ograniczenie nie jest tak odczuwalne, jak na przykład housekeeping, restauracje czy recepcje to miejsca, gdzie przynajmniej podstawy języka polskiego są konieczne do podjęcia pracy. Chodzi zarówno o kontakt z gośćmi, jak i pozostałym personelem.

Dla większości polskich firm trudności w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach są barierą w ich działalności. 33% przedsiębiorstw uważa, że mają one duże lub bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania firmy, 29% ocenia je jako średnie, a 38% – jako małe lub bardzo małe.

Zgodnie z danymi w urzędach pracy było zarejestrowanych około 880 tys. bezrobotnych. Spadła natomiast liczba ofert pracy – pracodawcy zgłosili do urzędów 100,4 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej – to o 40,3 tys.

Trudności w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach mają przede wszystkim firmy zajmujące się przetwórstwem przemysłowym, budownictwem oraz firmy sektora TSL (transport, spedycja i logistyka). W handlu i w sektorze związanym z informacją i komunikacją większość firm wskazuje na małe znaczenie tej bariery.


Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że około 17 tys. Ukrainek, które uciekły przed wojną, znalazło już w Polsce zatrudnienie.