24 listopada w siedzibie OPZZ ramach spotkania rocznego podsumowano osiągnięcia projektu „SIDA - zrównoważona, inkluzywna i godna praca dla wszystkich". Spotkanie poprowadził Piotr Ostrowski – manager projektu i wiceprzewodniczący OPZZ, a sukcesy projektu przedstawiła koordynator akcji Julia Jusińska – specjalista ds. projektów w OPZZ.

Biuro prasowe OPZZ

W ramach rocznego spotkania podsumowującego projekt „SIDA - zrównoważona, inkluzywna i godna praca dla wszystkich" w siedzibie OPZZ mieliśmy okazję gościć przedstawicieli:

•             MSZ Norwegii i Ambasady Norwegii - Jon Erik Strømø (Dyrektor Sekcji ds. Europy Środkowej i Grantów EOG], Lars Børresen (Starszy doradca w MSZ Królestwa Norwegii], Anniken Kleven Gasser, Counsellor (Ambasada Królestwa Norwegii], Karina Gradowska-Karpińska

•             Ambasady Islandii - Hannes Heimisson [Ambasador Islandii], Jan Hernik

•             Poselstwa Lichtensteinu przy UE - Alina Brunhart [Pierwszy Sekretarz, Misja Liechtensteinu przy UE]

•             Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli - Tori Hoven [Kierownik Działu Programów], Linn-Kaja Rogstad [Starszy Oficer Krajowy]

•             Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - Maciej Aulak [Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych] z zespołem

Nasi goście w ramach spotkania rocznego i podsumowania wdrażanych z sukcesem grantów norweskich przyjechali do OPZZ, aby wysłuchać osiągnięć projektu „SIDA - zrównoważona, inkluzywna i godna praca dla wszystkich”. Spotkanie poprowadził Piotr Ostrowski – manager projektu i wiceprzewodniczący OPZZ, a sukcesy projektu przedstawiła koordynator akcji Julia Jusińska – specjalista ds. projektów w OPZZ.