Spotkanie z ukraińskimi parlamentarzystami, działania OPZZ na rzecz pracowników ukraińskich migrujących do Polski, współpraca z Federacją Związków Zawodowych Ukrainy i wsparcie dla liceum polskiego w Winnicy – takie były główne tematy rozmów przedstawicieli OPZZ z naszymi wschodnimi sąsiadami, poruszane podczas zakończonej właśnie trzydniowej wizyty.

Ryszard Grąbkowski, radca OPZZ

Szef Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Andrzej Radzikowski, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz oraz przewodniczący Międzysektorowego ZZ Pracowników Ukraińskich w Polsce Jurij Kariagin byli gośćmi Rady Najwyższej Ukrainy.

Współgospodarzem wizyty była Federacja Związków Zawodowych Ukrainy (w jej skład wchodzą 44 związki branżowe oraz 27 regionalne, które skupiają łącznie ponad dziewięć milionów związkowców.

OPZZ w Radzie Najwyższej

Na spotkaniu z parlamentarzystami - członkami komisji ds. społecznych – przedstawiciele OPZZ rozmawiali o sukcesywnym rozwiązywaniu problemów pracowników ukraińskich, decydujących się na pracę w Polsce.

Początki imigrantów zza wschodniej granicy były trudne. Podejrzane metody rekrutacji, najniższe wynagrodzenia, gangsterskie „prowizje” dla agentów i pozbawienie pracowników jakiejkolwiek opieki i wsparcia – tak wyglądała smutna rzeczywistość ukraińskich obywateli, podejmujących pracę w Polsce.


- Wszystkich tych problemów nie udało się ostatecznie rozwiązać

– przyznawał przewodniczący OPZZ. - Można mówić jednak o pewnym postępie, a to za sprawą realizacji uzgodnień zawartych w umowie o współpracy między OPZZ a FZZ Ukrainy – dodał. Kilka miesięcy temu umowa została odnowiona i dostosowana do nowych wyzwań na rynku pracy.

Kluczowym partnerem OPZZ w stabilizowaniu sytuacji pracowników ukraińskich w Polsce jest ich związek zawodowy. OPZZ było inspiratorem powołania Międzysektorowego ZZ Pracowników Ukraińskich w Polsce, udzieliło także pomocy przy procedurach rejestracyjnych. Współpraca ma charakter roboczy, adekwatny do dynamiki zmian na polskim rynku pracy.

Radzikowski poinformował ponadto o nowej inicjatywie OPZZ i Konfederacji Lewiatan – programie certyfikacji pt. „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom”. Ideą projektu jest wyznaczanie najwyższych standardów pracy agencji zatrudnienia, zgodnych z zasadami społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Polscy przedstawiciele rozmawiali także z Ukraińcami o możliwościach prawnego wsparcia pracowników migrujących i prowadzeniu szerszej akcji informacyjnej.

Spotkanie z Prezydium FZZ Ukrainy

Na spotkaniu z Prezydium FZZ Ukrainy przedstawiciele OPZZ relacjonowali swoje spotkanie w Kijowie z grupą posłów do Rady Najwyższej. Obie centrale związkowe wymieniły się też informacjami na temat bieżącej pracy.


Ocena stanu dialogu społecznego w Polsce i w Ukrainie z obu stron wypadła jednak niezwykle pesymistycznie.

- W obu krajach widać opór strony rządowej do konsultacji z partnerami społecznymi, a dialog społeczny staje się wyłącznie figurą retoryczną, fasadą demokratycznego państwa prawa – ubolewa przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. - OPZZ i FZZ zobowiązały się do wymiany informacji na temat działań, przywracających właściwe znaczenie dialogu społecznego w obu krajach.

ZNP wesprze polskich uczniów w Ukrainie

Związkowcy OPZZ gościli także w liceum, w którym odbywają się lekcje języka polskiego, przygotowujące zainteresowanych uczniów do polskiej matury. Sławomir Broniarz ze  Związku Nauczycielstwa Polskiego zadeklarował wsparcie dla uczniów, m.in. poprzez coroczne przyjmowanie w Polsce uczniów jednej klasy winnickiego liceum na dwutygodniowe wizyty językowo-integracyjne. 

W Winnicy doszło także do spotkania z kierownictwem okręgu Federacji ZZ Ukrainy. Rozmowy dotyczyły konkretnych rozwiązań zmierzających do lepszego wsparcia pracowników migrujących do Polski.

- To była dobra, intensywna, robocza wizyta – podsumowuje przewodniczący OPZZ. - Uniknęliśmy protokolarnego zadęcia, rozmawialiśmy po związkowemu: szczerze i o konkretach. Tylko w ten sposób można budować wzajemnie korzystne i przyjazne relacje.