15 listopada w siedzibie OPZZ Nataliia Kolesnik, specjalistka Wydziału Międzynarodowego OPZZ odpowiedzialna za kontakty z pracownikami zagranicznymi w Polsce spotkała się z Sebastianem Meissnerem, reporterem niemieckiego radia WDR/ARD, który przygotowuje materiał dotyczący sytuacji pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy.

Biuro prasowe OPZZ

Sebastian Meissner pracuje dla radia WDR/ARD nad reportażem o sytuacji obywateli Ukrainy na rynku pracy w Polsce. W swoim materiale chce poruszyć takie kwestie: jak zmieniła się sytuacja pracowników z Ukrainy po wybuchu wojny, w jakich sektorach najczęściej podejmują pracę i w jakich warunkach żyją. W trakcie spotkania Nataliia Kolesnik z Wydziału Międzynarodowego OPZZ mówiła o sytuacji Ukraińców na polskim rynku pracy w związku z inwazją Rosji na ich kraj oraz przytoczyła ustalenia raportu „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce” i poinformowała reportera Sebastiana Meissnera, jakie branże najbardziej interesują pracowników z Ukrainy.

Na spotkanie zaproszono jeszcze inne osoby, m.in. Walentynę Mundur, specjalistkę Zespołu Organizacji i Współpracy z Zarządu Głównego ZNP, która mówiła o sytuacji ukraińskich nauczycieli na polskim rynku pracy.

Na prośbę reportera Sebastiana Meissnera, Nataliia Kolesnik organizowała spotkania z przedstawicielami różnych organizacji i fundacji oraz agencji zatrudnienia, w tym Centrum Wsparcia Koordynacji Warszawa, gdzie obywatele Ukrainy wspólnie z Polakami przygotowują siatki maskujące dla ukraińskich żołnierzy broniących Ukrainy. Każda taka siatka może uratować tysiące ludzkich istnień.

„Wszystko, co robimy, robimy z własnej woli dla dobra naszych żołnierzy, którzy potrzebują siatek maskujących. Nie ma tu mowy o zarobku, pomagamy w duchu patriotyzmu z pragnieniem, aby jak najszybciej zwyciężyć w tej walce”, – mówi Nataliia Kolesnik, specjalistka Wydziału Międzynarodowego OPZZ.

Niemiecki reporter Sebastian Meissner przygotowując swoją audycję radiową na temat sytuacji pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy, z radością odwiedził OPZZ i rozmawiał z przedstawicielami związków zawodowych.