Likwidacja 13-procentowej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Europie coraz bardziej realna! 5 marca 2022 r. Parlament Europejski utorował drogę do podjęcia działań do tego niezbędnych. Posłowie PE zagłosowali za przyjęciem sprawozdania dotyczącego dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć. 

Wydział Międzynarodowy OPZZ


- Przyjęcie sprawozdania to bardzo dobry krok w walce o równe płace kobiet i mężczyzn. OPZZ dąży do tej równości od dawna, dlatego cieszy nas, że praca związków zawodowych przynosi takie efekty. To jednak nie koniec. Musimy pamiętać, że przed nami jeszcze wiele do zrobienia, by osiągnąć pełne zwycięstwo. Kropla drąży skałę, więc wierzę, że jeszcze kilka kropel i osiągniemy równość wynagrodzeń za tę samą pracę kobiet i mężczyzn - skomentowała wyniki głosowania Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ.


W sprawozdaniu znalazły się bardzo ważne poprawki do projektu Komisji Europejskiej, czyli:

  • ochrona praw związkowych pracownic i pracowników, zapewnienie im możliwości prowadzenia negocjacji zbiorowych w celu uzyskania równej płacy
  • środki służące realizacji zasady równej płacy za pracę o takiej samej wartości
  • zakaz stosowania klauzul dotyczących tajemnicy płacowej.

Jednym z głosujących za przyjęciem sprawozdania był Leszek Miller, poseł do PE. - Poparłem tę dyrektywę i będę dalej działał dla przyspieszenia dalszych prac prowadzących do ukończenia i przyjęcia dyrektywy. Zdaję sobie sprawę z tego jak ważne kwestie są w niej poruszane i jak bardzo jest niezbędna, by lepiej chronić przede wszystkim pracownice i zapobiegać dyskryminacji ze względu na płeć – napisał w e-mailu skierowanym do Barbary Popielarz, wiceprzewodniczącej OPZZ. - Przyjęcie dyrektywy i jej implementacja w porządku prawnym we wszystkich krajach UE, a więc także w Polsce, przyczyni się do lepszej ochrony przed dyskryminacją pracownic i pracowników oraz ułatwi działania związków zawodowych na rzecz ludzi pracy - podsumował.


Europejska Konfederacja Związków Zawodowych podziękowała sprawozdawcom za to ważne sprawozdanie i wezwała do szybkiego przyjęcia poprawionej dyrektywy przez Komisję i Radę.

Esther Lynch, zastępca Sekretarza Generalnego ETUC powiedziała, że głosowanie, które się odbyło, jest ważnym krokiem w kierunku urzeczywistnienia zasady równej płacy za pracę o takiej samej wartości. - Równość wynagrodzeń jest zapisana w traktatach europejskich od 1957 r., ale kobiety nadal otrzymują wynagrodzenie o 800 euro miesięcznie niższe niż mężczyźni za pracę tej samej wartości, a bez podjęcia odpowiednich działań różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn nie zmniejszy się aż do następnego stulecia - wyjaśniła. -Najwyższy czas spełnić obietnicę równych płac, a to będzie wymagało więcej niż półśrodków, dlatego ważne jest, aby ulepszenia wprowadzone przez PE zostały włączone do dyrektywy. Położą one kres tajemnicy płacowej, która pozwala na niepodważalne utrzymywanie się uprzedzeń, i dadzą kobietom możliwość zlikwidowania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn poprzez zrzeszanie się w związkach zawodowych w celu wspólnego negocjowania równych płac - stwierdziła.