Nie sposób wyobrazić sobie relacji międzyludzkich bez przejawów ciepła, troski i uwagi poświęconej drugiemu człowiekowi, a wdzięczność to jeden ze sposobów wyrażenia uznania oraz szacunku za każde dobre słowo czy otrzymany gest. I tą wdzięczność dla OPZZ wyraża społeczność ukraińska za okazane wsparcie w tak trudnych dla nich czasach.

Siedzibę OPZZ odwiedziła rodzina uchodźców z obwodu połtawskiego, która na ręce przewodniczącego Andrzeja Radzikowskiego złożyła podziękowanie za pomoc okazaną przez przedstawicieli i zespół Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w obliczu inwazji Rosji.

Zwróciła się ona do przewodniczącego OPZZ ze słowami podziękowania: „Drogi Panie Andrzeju, Wasza praca, poświęcenie, profesjonalizm i koncentracja na wyniku tej sprawy i wspólnym wysiłkiem całego OPZZ stworzyły cud dla naszej rodziny. I to jest nasze zwycięstwo! Z całego serca wyrażamy wdzięczność za Wasze szczere wsparcie i zrozumienie."

W codziennym życiu rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że otrzymujemy znacznie więcej, niż dajemy i że tylko poprzez wdzięczność życie staje się bogate... [Dietrich Bonhoeffer]