Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość przekazaną nam z Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych dotycząca śmierci Davida Sassoliego, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

W dniu dzisiejszym Przewodniczący OPZZ przesłał list kondolencyjny do polskiego Biura Parlamentu Europejskiego, w którym wyrażamy żal po stracie Davida Sassoliego, wybitnej osobowości, bezprecedensowy obrońca europejskiego dialogu i  wartości demokratycznych. Przez całe swoje życie walczył o bardziej sprawiedliwą i zjednoczoną Europę, zawsze stojąc na gruncie zasad solidarności i sprawiedliwości.


    W imieniu OPZZ składamy posłom do Parlamentu Europejskiego i jego rodzinie wyrazy głębokiego współczucia.


list kondolencyjny OPZZ znajduje się tutaj