Informacje o dwóch tragicznych wypadkach - w kopalni Pniówek i Zofiówka - dotarły do społeczności międzynarodowej.

Wydział Międzynarodowy OPZZ, MCh


Informacje o dwóch tragicznych wypadkach w kopalni Pniówek i Zofiówka, do jakich doszło w dniach poprzedzających obchodzony 28 kwietnia Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zostały rozpowszechnione na forum międzynarodowym.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy list kondolencyjny od:

IndustriALL Global Union  (Międzynarodowego Związku Zawodowego IndustriALL), który reprezentuje 50 milionów pracowników w 140 krajach w sektorze górniczym, energetycznym i produkcyjnym, i podejmuje walkę o lepsze warunki pracy oraz prawa związkowe na całym świecie oraz
IndustriAll European Trade Union (Europejskiego Związku Zawodowego IndustriAll), który jest federacją niezależnych i demokratycznych związków zawodowych reprezentujących pracowników fizycznych i umysłowych w sektorze metalowym, chemicznym, energetycznym, górniczym, tekstylnym, odzieżowym i obuwniczym oraz w branżach pokrewnych. Reprezentuje 7 milionów pracujących mężczyzn i kobiet zrzeszonych w 180 krajowych związkach zawodowych w 38 krajach europejskich.

We wspólnym liście kondolencyjnym obie organizacje przesyłają wyrazy solidarności z górnikami  i ich rodzinami oraz wzywają do ratyfikacji w Polsce Konwencji nr 176  Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach oraz wzywają władze do przeprowadzenia szczegółowego dochodzenia czy doszło do naruszenia standardów i procedur BHP oraz do zapewnienia i wdrożenia środków zapobiegających podobnym wypadkom w przyszłości.


Treść listu