Głównym tematem spotkania Związkowej Sieci Morza Bałtyckiego BASTUN w Warszawie 21 kwietnia br. była wojna w Ukrainie, jej wpływ i konsekwencje dla współpracy związkowej oraz sytuacji na rynkach pracy. Dyskusja dotyczyła także dialogu społecznego, wyjścia z pandemii COVID-19, mobilność siły roboczej na sprawiedliwych warunkach i zapobiegania dumpingowi socjalnemu oraz monitorowania sytuacji na Białorusi. Współorganizatorem spotkania było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Wydział Międzynarodowy OPZZ, MCh


Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski przedstawił sytuację dotyczącą dialogu społecznego w Polsce. Niestety, dialog jest w opłakanej sytuacji, można nawet mówić o jego braku. Piotr Ostrowski przedstawił również korzyści z projektu wymiany doświadczeń SIDA – Zrównoważona, integracyjna i godna praca dla wszystkich, prowadzonego przez OPZZ ze strategicznymi partnerami, tj. Norweską Konfederacją Związków Zawodowych, największą centralą związkową w Norwegii (www.lo.no), Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Ukraińskich w Polsce. Celem projektu jest przygotowanie założeń nowej polityki migracyjnej Polski, która będzie zaprezentowana na forum Rady Dialogu Społecznego.

Na spotkaniu mieli być także obecni koledzy z Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych: przewodniczący  Aliaksandr Jaraszuk i jego zastępca Siergiej Antusiewicz. Niestety, dwa dni wcześniej zostali zatrzymani przez białoruskie służby bezpieczeństwa. 

Spotkanie Związkowej Sieci Morza Bałtyckiego BASTUN zakończyło się wydaniem oświadczenia w sprawie aresztowania i zatrzymania liderów białoruskich związków zawodowych.


BASTUN Statement on arrest in Belarus april 21 2022