W centrali OPZZ odbyło się kolejne spotkanie z naszym niemieckimi kolegami Fair DGB (Fair European Labour Mobility). W spotkaniu wzięły udział Nataliia Kolesnik, specjalista działu międzynarodowego OPZZ, odpowiedzialna za kontakty z pracownikami zagranicznymi w Polsce oraz Ludmiła Prosandieiewoj, psycholog z punktu informacyjno-konsultacyjnego.

Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze, podczas której pracownice OPZZ przedstawiły prezentację i opowiedziały swoim kolegom, co robią na co dzień i jak pomagają migrantom. Nataliia Kolesnik opowiedziała też o działalności OPZZ i punkcie informacyjno-konsultacyjnym, szczegółowo opisując wszystkie obszary pracy. Z kolei Ludmiła Prosandejewa skierowała rozmowę na aspekty psychologiczne: „Oczy wielu ludzi od miesięcy skierowane są na Ukraińców i obecną sytuację na Ukrainie. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że naszym głównym celem jest teraz wygranie tej wojny. Musimy być ludźmi, którzy po przejściu przez wszystkie te próby staliśmy się silniejsi i mądrzejsi. Zmieniają się nasze wartości i priorytety duchowe, musimy zachować naszą integralność i chronić się przed psychotraumatycznym wpływem wojny. Czeka nas długi proces odbudowy…”. 

Ludmiła Prosandejewa dodała także: „Dziś tak potrzebne jest przywrócenie integralności terytorialnej i przywrócenie zdolności obywateli Ukrainy do obrony swoich praw i wolności. Przemiana świadomości i światopogląd Ukraińców są konieczne, bo 70 lat okupacji sowieckiej, głód czy rozstrzeliwania przedstawicieli kultury znacząco wpłynęły na zdolność Ukraińców do obrony swoich praw! Bardzo ważne jest, aby „Budować Europę na Ukrainie” - przyjąć standardy europejskie oraz pozbyć się kompleksu niższości i mentalnych konsekwencji postsowieckiej przeszłości”.

Z kolei goście z Niemiec opowiadali o tym, czym zajmują się w swoich ośrodkach. Fair Mobility wspiera pracowników z krajów Europy Środkowo-Wschodniej na niemieckim rynku pracy oraz pomaga im w poprawie warunków pracy i płacy. Dysponuje aż 13 punktami konsultacyjnymi (m.in. w Kolonii, Berlinie, Frankfurcie i Monachium), gdzie pracownicy z Europy Środkowo-Wschodniej mogą zaczerpnąć fachowych porad i informacji na temat prawa pracy oraz prawa socjalnego, a także otrzymać wsparcie w przypadku problemów z pracodawcą (w ich ojczystym języku).

Fair Mobility łączy wiedzę branżową i zajmuje się również edukowaniem oraz przekazywaniem informacji politykom, naukowcom i dziennikarzom. Koordynatorzy Centrum działają w obszarach, takich jak: opieka nad osobami starszymi, budownictwo, przemysł mięsny, międzynarodowy transport drogowy, usługi kurierskie czy rolnictwo.

Związki zawodowe w Polsce i Niemczech aktywnie włączają się w działania, mające na celu zapewnienie pracownikom migrującym odpowiednie warunki pracy oraz godne wynagrodzenia.