1 czerwca br. w siedzibie OPZZ odbyło się spotkanie związane z projektem międzynarodowym pt. „Związki zawodowe mówią „tak” rewitalizacji: budowanie siły związkowej poprzez partnerstwo międzypokoleniowe” . Spotkanie rozpoczęła wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, która jest koordynatorem projektu.  Powitała uczestników projektu: Andrzeja Gogołka ze Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP Bydgoszcz, Radosława Jadwiżuka  ze Związku Zawodowego Górników w Polsce LW „Bogdanka” SA , Ewę Ochenduszka z Oddziału ZNP Warszawa Rembertów” oraz Mirosława Grzybka z  Federacji Związków Zawodowych „metalowców i Hutników” oraz inne osoby współpracujące w ramach projektu.

Podczas spotkania uczestnicy podzielili się swoimi spostrzeżeniami i oczekiwaniami. Przeanalizowano szerokie kwestie dotyczące związków zawodowych. Poruszono wiele kwestii m. in. : statystyki związkowej  i uzyskiwania dostępu danych z podziałem na wiek,  oddziaływania związków zawodowych w kontekście rekrutacji nowych członków włączając w to młodych ludzi, narzędzia i sposoby komunikowania się między członkami jako kanały dotarcia do obecnych i przyszłych młodych związkowców , możliwości prowadzenia kampanii skierowanych do młodych ludzi, tworzenie  silnych autonomicznych struktur młodzieżowych w związkach zawodowych, zaangażowania młodych ludzi i struktur młodzieżowych w procesy decyzyjne,  politykę związków zawodowych wobec młodych ludzi w tym budowanie ich potencjału działaczy związkowych. 

Na przełomie czerwca i lipca odbędą się webinaria z udziałem delegacji z wszystkich krajów biorących udział w projekcie, na którym analizowane będą zagrożenia i możliwości związków zawodowych. Uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się między sobą dobrymi praktykami i wypracowania jednocześnie strategicznych celi i decyzji włączających młodych ludzi w strukturę związku i jego zadania.

opzz , świat , spotkanie , projekt