W Domu Ukraińskim w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli OPZZ. Spotkanie odbyło się w ciepłej, luźnej atmosferze, w której udział wzięli również przewodniczący organizacji non-profit Centrum Solidarności Stanisław Citniuch oraz przewodniczący  fundacji „Nasz Wybór” Benjamin Cope.

Podczas spotkania rozmawiały z Natalią Kolesnik odpowiedzialną za kontakty z pracownikami zagranicznymi w Polsce oraz Ludmiłą Prosandejewoj, psychologiem, która prowadzi punkt porad psychologicznych dla Ukrainek w OPZZ, o współpracy i wymieniali się doświadczeniami.

Ciekawe było również to, że idea Domu Ukraińskiego powstała jednocześnie w kilku ukraińskich gminach w Warszawie, a wkrótce, przy pomocy władz miasta, Fundacja „Nasz Wybór” zajęła się oficjalnym projektowaniem i administracją. Dom Ukraiński to miejsce otwarte dla wszystkich Ukraińców mieszkających w Polsce, Warszawie na ich pomysły i inicjatywy.

Cyklicznie odbywają się tu spotkania Ukraińskiego Klubu Kobiet (w każdą niedzielę), bojowy hopak, kursy językowe (polski i angielski).

Fundacja „Nasz Wybór” przeniosła w mury Domu wszystkie swoje projekty i inicjatywy: pracę nad gazetą i portalem, comiesięczne spotkania z czytelnikami. Dzięki aktywności społeczności ukraińskiej w Domu Ukraińskim ciągle się porusza i coś nowego pojawia się.

Odbywa się również wiele imprez niecyklicznych: treningi psychologiczne, spotkania z pisarzami i postaciami kultury, koncerty, wystawy. Już sama nazwa: Dom Ukraiński zawiera w sobie całą esencję: jest to część Ukrainy w Warszawie, gdzie każdy może przyjść nie tylko na spotkanie, ale też napić się herbaty, skorzystać z internetu i na koniec po prostu porozumieć się w swoim ojczystym języku.