Spotkanie z przewodniczącym OPZZ Andrzejem Radzikowskim i wiceprzewodniczącym OPZZ Piotrem Ostrowskim było pierwszym punktem wizyty w Warszawie Witalija Diaduka i Olega Kudelki, współtwórców Robotniczej Platformy Białorusi oraz członków komitetu strajkowego w soligorskiej kopalni potasu OAO Biełaruśkalij.

Biuro Prasowe OPZZ, Piotr Ostrowski


Do spotkania, które odbyło się 10 stycznia br., doszło z inicjatywy strony białoruskiej. Związkowcy nawiązują kontakty w Polsce z przedstawicielami niezależnych organizacji, w tym związków zawodowych. Witalij Diaduk i Oleg Kudelka przedstawili sytuację polityczną i społeczno-gospodarczą na Białorusi. Byli również zainteresowani działalnością OPZZ na rzecz pracowników migrujących na polskim rynku pracy. Andrzej Radzikowski i Piotr Ostrowski zobowiązali się do wsparcia działań na rzecz obrony praw pracowniczych obywateli Białorusi w Polsce oraz rozwijania współpracy na rzecz przygotowania białoruskich związkowców do pełnienia ról aktywnych i niezależnych reprezentantów interesów pracowniczych. Wykorzystane zostaną także doświadczenia Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce.