27 września br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” z inicjatywy Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) miało miejsce spotkanie partnerów społecznych, zasiadających w Radzie Dialogu Społecznego z jego Dyrektorem Wykonawczym – Panem Cosminem Boiangiu, w spotkaniu wziął udział Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski.

Europejski Urząd ds. Pracy jest agencją Unii Europejskiej, która pomaga organom krajowym w państwach członkowskich UE w zapewnianiu sprawiedliwego i skutecznego egzekwowania przepisów UE dotyczących mobilności pracowników i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz ułatwia obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści z rynku wewnętrznego. Podczas tego spotkania zostały przedstawione dotychczasowe i planowane działania ELA, a także omówiono możliwe obszary współpracy.