27 października gościliśmy delegację przedstawicieli niemieckiej partii politycznej SPD Dahlem. Podczas spotkania mieliśmy możliwość przedstawienia misji i wizji naszej Konfederacji oraz pokazania centralnych obszarów działalności związków zawodowych.

Biuro prasowe OPZZ

Podczas spotkania z przedstawicielami partii SPD Dahlem rozmawialiśmy o wynagrodzeniach i kosztach utrzymania w obu krajach. Nasi goście byli żywo zainteresowani systemem zabezpieczenia społecznego w Polsce, w tym ubezpieczeniami zdrowotnymi, emeryturami, polityką (redukcji) czasu pracy, niepewną sytuacją na rynku pracy oraz polityką społeczną rządu PIS. Omawialiśmy też kwestię spraw migracyjnych w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie oraz szczegóły współpracy OPZZ w ramach niemieckiego Fair Mobilitat. Dyskusja dotyczyła też statusu kobiet na polskim rynku pracy, prawnej ochrony zbiorowej i indywidualnej ochrony związków zawodowych oraz poziomu dialogu społecznego.