14-16 września w Turynie odbyło się spotkanie podsumowujące roczny projekt „Breaking the Age Wall: Knowledge-Sharing Event”, na którym poruszano tematy związane z aktualną sytuacją i pozycją młodych pracowników na rynku pracy, a także wyzwaniami czekające związki zawodowe w Europie. Podczas spotkania OPZZ reprezentowali Andrzej Gogołek ze Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP Bydgoszcz i Radosław Jadwiżuk ze Związku Zawodowego Górników w Polsce LW „Bogdanka” SA.

Podczas spotkania i paneli dyskusyjnych poruszano takie tematy, jak aktualne wyzwania związków zawodowych w Europie czy problem utrzymania członków w związkach oraz usprawnienie komunikacji z nimi. Rozmawiano również o tematach ważnych dla młodych ludzi: inflacji, wzroście cen prądu i żywności oraz rosnących kosztach życia pracowników, a także równości płci czy kryzysie klimatycznym, który wpływa na dotychczasowe miejsca pracy.

Uwagę poświęcono także zmianom zachodzącym na rynku pracy na skutek COVID-19. Poruszano istotny problem braku poprawy sytuacji młodych pracowników w dobie pandemii na rynku pracy w Unii Europejskiej. Warto wspomnieć, że Komisja Młodych ETUC postawiła sobie cel, aby poprawić tę sytuację i nie dopuścić też, aby trwająca wojna na Ukrainie jeszcze bardziej pogorszyła sytuację młodych ludzi na rynku pracy.

Spotkanie było świetną okazją do wymiany doświadczeń, poglądów oraz pomysłów, jak wspierać młodych ludzi na rynku pracy w całej Europie i zachęcić ich do aktywnego działania w związkach zawodowych na rzecz poprawy dotychczasowych warunków pracy.