17 listopada odbyło się szkolenie dla konsultantek i konsultantów Ukraińskiego Domu na temat prawa pracy. Szkolenie poprowadził Paweł Galec z Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ. 

Biuro Prasowe OPZZ

Szkolenie dla konsultantek i konsultantów Ukraińskiego Domu na temat prawa pracy poprowadził Paweł Galec z Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ, który mówił problemie uznania stosunku pracy i kar umownych w umowach cywilnoprawnych. Spotkanie zorganizowała Nataliia Kolesnik z Wydziału Międzynarodowego OPZZ.