Zwycięstwo w niemieckich wyborach SPD, która zobowiązała się do wprowadzenia godzinowej stawki minimalnej w wysokości 12 euro, jest ważnym impulsem dla kampanii na rzecz położenia kresu ubóstwu w całej Europie poprzez zmianę dyrektywy UE w sprawie płacy minimalnej.

Magdalena Chojnowska, Wydział Międzynarodowy OPZZ


Niemcy należą obecnie do 2/3 państw członkowskich UE, w których płaca minimalna jest ustalona poniżej unijnego progu zagrożenia ubóstwem (60 proc. krajowej mediany wynagrodzeń), a także poniżej 50 proc. średniej płacy. W Niemczech wynosi ona 9,60 euro za godzinę, co stanowi zaledwie 48 proc. mediany wynagrodzeń i 43 proc. średniej płacy.

Po kampanii prowadzonej przez niemiecką konfederację związków zawodowych, płaca minimalna w wysokości 12 euro stała się głównym zobowiązaniem wyborczym SPD, która wygrała wybory. Podczas kampanii partia deklarowała, że wprowadzi tę politykę w życie w przyszłym roku. Podniosłoby to niemiecką płacę minimalną do 60 proc. mediany płac krajowych i spowodowało 25-procentowy wzrost płac dla 10 mln pracowników.

Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie płacy minimalnej. Jednak w obecnym kształcie nadal pozwalałaby ona na ustalanie płac minimalnych poniżej granicy ubóstwa. Teraz do Parlamentu Europejskiego należy poprawienie dyrektywy i wprowadzenie dolnej granicy, poniżej której płace nie mogą spadać.


Piotr Ostrowski, Wiceprzewodniczący OPZZ:Od dawna wzywamy posłów do Parlamentu Europejskiego o wprowadzenie w dyrektywie wiążącego progu przyzwoitości wysokości wynagrodzenia minimalnego, stanowiącego 50 proc. płacy średniej i 60 proc. mediany oraz zastosowanie go wszystkich pracowników bez względu na rodzaj zatrudnienia, jaki mają. W tym wypadku nie ma znaczenia, co dyktuje rynek, znaczenie ma dobro pracowników. Tak jak wspieramy pracowników sektora finansów publicznych w walce o godziwe wynagrodzenie, tak będziemy naciskali na PE, by wprowadził zmiany w dyrektywie.Esther Lynch, zastępca Sekretarza Generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych:
Niemieccy wyborcy głośno i wyraźnie powiedzieli, że płaca minimalna nie może być dłużej płacą za ubóstwo. Europa musi pójść w ich ślady i zapewnić, że płace minimalne zagwarantują godny standard życia we wszystkich państwach członkowskich.Tabela płac minimalnych w Unii Europejskiej jako odsetek krajowej mediany i średniej płacy pracowników pełnoetatowych

Tabela płac minimalnych w Unii Europejskiej jako odsetek krajowej mediany i średniej płacy (razem z zatrudnionymi na niepełny etat)