Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen 15 września br. wygłosiła orędzie o stanie Unii Europejskiej. W przemówieniu wyraziła zadowolenie z procesu szczepień w UE, w której 70 proc. mieszkańców zostało już zaszczepionych. Przedstawiła też trudną sytuację w sektorze medycznym podczas kolejnych fal pandemii.

Magdalena Chojnowska, Wydział Międzynarodowy OPZZ


- Wszyscy poczuliśmy podczas pandemii, jak bardzo jesteśmy zależni od pracowników sektora medycznego. Wykonywali oni swoją pracę z oddaniem, choć otrzymują niskie wynagrodzenie, objęci są mniejszą ochroną i słabszymi zabezpieczeniami –mówiła Ursula von der Leyen. - Dlatego właśnie tak ważne jest wdrożenie Europejskiego filaru praw socjalnych. Chodzi o godne miejsca pracy, uczciwe warunki jej wykonywania, lepszą opiekę zdrowotną i lepszą równowagę w życiu.

Zdrowo i zielono

Przewodnicząca wyliczyła najważniejsze inicjatywy, które Komisja zamierza przedstawić w nadchodzącym roku, w tym m.in. zamiar utworzenia europejskiej strategii opieki zdrowotnej czy walkę z oszustwami podatkowymi. W swoim podsumowaniu nie pominęła oczywiście kwestii klimatycznych i Zielonego Ładu. Wspomniała przy tym o naszym kraju, który jest największym eksporterem autobusów elektrycznych. Ważną rolę - w kontekście rozwoju gospodarczego i wspólnego rynku - odgrywa cyfryzacja. Jak powiedziała Ursula von der Leyen to motor napędowy dla odbudowy ekonomicznej Europy oraz uniezależnienie się Unii Europejskiej od Azji.

Unia wartości

Przewodnicząca podkreślała szczególną wagę wartości, jakimi kieruje się Unia. Dlatego tak ważne jest by przeciwdziałać katastrofie humanitarnej, jaka stoi przed Afganistanem. Nie mniej ważny jest porządek prawny, gwarantowany unijnym prawem i wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

- Wyroki TSUE są wiążące. I dbamy o to, by były wykonywane w każdym państwie członkowskim Unii – mówiła przewodnicząca UE.


Związkowcy o orędziu

Luca Visentini, Sekretarz Generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych:

„Przewodnicząca mówiła o znaczeniu równowagi w życiu ludzi, ale nie wspomniała o tak potrzebnej dyrektywie w sprawie prawa do odłączenia się od sieci. Powiedziała, że transformacja klimatyczna musi być sprawiedliwa, ale nie wspomniała ani o zmniejszonym o połowę Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ani o brakach w finansowaniu w ramach pakietu Fit for 55. Mówiła o wspieraniu młodych ludzi, nie ogłaszając praw dla pracowników platform cyfrowych czy o zakazie bezpłatnych staży”.

Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ:

„Zasada praworządności, o której mówiła przewodnicząca UE jest dla nas fundamentalna. Przypomnę, że w październiku 2020 r. podczas prac Komitetu Sterującego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych nad stanowiskiem dotyczącym drugiej fali pandemii oraz przyszłego budżetu europejskiego, to właśnie na wniosek OPZZ stanowisko to zostało uzupełnione o przestrzeganie zasady praworządności w przyszłym planie finansowym UE.

Jednak związki zawodowe liczyły na bardziej ambitne propozycje w orędziu Ursuli von der Leyen. Nie zostało poruszonych wiele kwestii, na które czekaliśmy. Brakowało nam chociażby odniesienia się do obrony praw pracowniczych najbardziej narażonych grup jak np. pracownicy platform cyfrowych. Mimo odwołań do Filaru praw socjalnych, nie usłyszeliśmy także o działaniach dotyczących ochrony praw pracowniczych kobiet”.