Jak pokazują nowe badania, pracownicy za minimalną płacę w 11 państwach członkowskich Unii Europejskiej wydają co najmniej 40 proc. swoich dochodów na czynsz.

W pięciu krajach osobom pracującym w pełnym wymiarze godzin po opłaceniu czynszu pozostaje mniej niż połowa ich pensji na jedzenie, ogrzewanie i transport. W kolejnych sześciu czynsz stanowi od 41 proc. do 48 proc. wynagrodzenia.

Wyniki badań podkreślają, że ustawowe płace minimalne w całej UE są niewystarczające i sprawiają, że pracownicy nie są w stanie pokryć podstawowych kosztów życia. W 20 państwach członkowskich ustawowa płaca minimalna jest ustalona poniżej unijnego progu zagrożenia ubóstwem (60 proc. krajowej mediany wynagrodzeń), a także poniżej 50 proc. średniego wynagrodzenia.

Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie minimalnych wynagrodzeń w Unii Europejskiej. Jednak w obecnej formie nadal zezwalałby on na ustalanie ustawowych płac minimalnych poniżej granicy ubóstwa.

Adekwatność ustawowych płac minimalnych musi uwzględniać rzeczywiste koszty życia, potrzebne są też silniejsze środki wspierające negocjacje zbiorowe, które znajdą się wśród poprawek popieranych przez ETUC, a które zostaną rozpatrzone przez Komisję Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego 11 listopada br.

Zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowyc,  Esther Lynch powiedziała:

"Kiedy czynsz kosztuje połowę twojej pensji, pozostawia cię to przed bardzo trudnymi wyborami dotyczącymi innych podstawowych kosztów życia: czy wyłączasz ogrzewanie w zimie, pomijasz posiłki lub kupujesz żywność niskiej jakości, czy wysyłasz dzieci do szkoły w zniszczonych butach lub ubraniach?

Przed takimi niemożliwymi wyborami stają dziś miliony ludzi pracujących w całej Europie w pełnym wymiarze godzin - opiekunowie, sprzątaczki, kasjerzy i inni niezbędni pracownicy, którzy pomogli nam przetrwać pandemię. To niedopuszczalne i udaremnia cały sens płacy minimalnej.

Wzywamy europosłów do zapewnienia, że płace minimalne nigdy nie pozostawią pracowników żyjących w ubóstwie i do wspierania rokowań zbiorowych jako najlepszego sposobu na osiągnięcie prawdziwie sprawiedliwych płac".


Państwo członkowskie

Miesięczny średni czynsz dla nieruchomości z co najwyżej dwoma sypialniami

Miesięczna ustawowa płaca minimalna w euro

Średni czynsz jako % miesięcznej ustawowej płacy minimalnej

Bułgaria

152

286

53

Chorwacja

207

497

42

Czechy

145

504

29

Estonia

260

540

48

Francja

487

1,521

32

Niemcy

458

1,516

30

Grecja

269

586

46

Węgry

211

424

50

Irlandia*

784

1,613

49

Łotwa

139

430

32

Litwa

139

555

25

Luksemburg

1064

2,089

51

Malta

153

761

20

Holandia

588

1,615

36

Polska

222

506

44

Portugalia

301

600

50

Rumunia

174

429

41

Słowacja

147

520

28

Słowenia

240

886

27

Hiszpania

489

900

54

Uwagi

Średni czynsz został obliczony przez Europejski Instytut Związków Zawodowych na podstawie danych z 2019 r. pochodzących z unijnego badania dochodów i warunków życia

Dane dotyczące wynagrodzeń za 2019 r. z bazy danych WSI dotyczącej minimalnego wynagrodzenia.

* w przypadku Irlandii, obydwie liczby za 2018 r. 

Źródło: https://www.etuc.org/en/pressrelease/rent-costs-over-40-minimum-wage-11-countries