29 listopada w siedzibie OPZZ odbyło się spotkanie z delegacją ze szwedzkiego związku zawodowego Saco-S/urzędników państwowych z przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Biuro prasowe OPZZ

Ze strony OPZZ w spotkaniu wzięli udział: Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ, Magdalena Chojnowska z Wydziału Międzynarodowego OPZZ, Elżbieta Aleksandrowicz – przewodnicząca NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, Mateusz Pietrzyński – członek Prezydium NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP oraz Beata Wójcik – przewodnicząca ZZP ZUS i Magdalena Strzyżewska – członek Zarządu ZZP ZUS. Ze strony Saco uczestniczyli: August Borg - przewodniczący szwedzkiego Związku Dyplomatów (UPF), Kristina Lind Ström - wiceprzewodnicząca Saco-S/RK, Johan Strok Irk - przedstawiciel związków zawodowych w Saco-S/RK, Anna C Malmberg - przedstawiciel związku zawodowego w Saco-S/RK.

Szwecja jest jednym z niewielu krajów na świecie, w którym wynagrodzenia i warunki zatrudnienia są w dużej mierze regulowane przez układy zbiorowe, a nie przez ustawodawstwo. System ten nazywany jest modelem szwedzkim i ma na celu stworzenie bezpiecznego oraz stabilnego rynku pracy. Stąd też, nasi goście byli zaciekawieni polskimi regulacjami prawnymi w zakresie związków zawodowych. Wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin przedstawił ocenę obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu społecznego na poziomie krajowym. Rozmowa była wielowątkowa i dotyczyła między innymi: poziomu uzwiązkowienia sfery budżetowej oraz wyzwań, z jakimi każdego dnia muszą się zmagać nasi związkowcy, takimi jak dodatkowe obciążenie pracowników, płace niewystarczające na godne życie, inflacja i spłaszczanie zarobków.