EKZZ i MKZZ potępiają inwazję Rosji na Ukrainę i żądają, aby wszystkie siły rosyjskie natychmiast opuściły Ukrainę.

Atak na Ukrainę jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego oraz integralności terytorialnej Ukrainy jako suwerennego i demokratycznego państwa.

Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ i Paneuropejskiej Rady Regionalnej MKZZ powiedział:

"Zdecydowanie potępiamy wojnę, która uderza przede wszystkim w ludzi i pracowników, i opowiadamy się za natychmiastowym przywróceniem dialogu, pokoju i demokracji.

"Europa musi zdecydowanie przeciwstawić się agresji Putina i wywrzeć maksymalną presję na jego reżim, a w szczególności na jego otoczenie, aby doprowadzić do pokoju i dialogu.

"Nie możemy pozwolić, aby polityka była kształtowana przez przemoc i oczekujemy, że światowi i unijni przywódcy będą chronić integralność Ukrainy, jak również bezpieczeństwo wszystkich innych krajów w regionie.

"Z ponad 100.000 osób już przesiedlonych, Europa musi przygotować się na przyjęcie uchodźców i uznajemy zobowiązania już złożone przez kilka państw członkowskich UE."

Sekretarz Generalna MKZZ Sharan Burrow powiedziała:

"Opłakujemy tych, którzy stracili życie i składamy nasze najgłębsze kondolencje i solidarność tym, którzy stracili bliskich lub zostali ranni.

"Nałożenie sankcji przez rządy, które wspierają demokrację i praworządność jest zarówno nieuniknione, jak i uzasadnione, i powinno skupić się szczególnie na otoczeniu prezydenta Putina, który prowadzi Rosję tą destrukcyjną ścieżką i zagraża pokojowi w Europie i na świecie.

"Wzywamy światowych przywódców do podjęcia pilnych i ostatecznych kroków w celu zainicjowania dialogu i znalezienia pokojowego rozwiązania tego kryzysu zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych".

Praktyczna solidarność

W miastach całej Europy odbyły się demonstracje, aby pokazać solidarność z narodem ukraińskim, w tym wiec w Brukseli zorganizowany przez ETUC.

Na Ukrainie zginęło już kilkadziesiąt osób, w tym cywile. W Rosji zatrzymano ponad 1700 osób protestujących przeciwko wojnie, a i tak już słaba gospodarka zaczęła się jeszcze bardziej osłabiać natychmiast po rozpoczęciu inwazji przez Putina.

EKZZ i MKZZ wzywają swoich członków do rozszerzenia praktycznej solidarności z pracownikami i ludnością Ukrainy poprzez fundusz solidarności dla ukraińskich organizacji członkowskich MKZZ, a także poprzez wezwanie rządów spoza Ukrainy do zapewnienia bezpiecznego schronienia uchodźcom uciekającym przed konfliktem.

Pracownicy - zarówno na Ukrainie, gdzie zagrożenie ma charakter egzystencjalny, jak i w Rosji oraz Europie, gdzie ucierpią na tym standardy życia i miejsca pracy - nie mogą ponosić ciężaru wojny. Wzywamy rządy do zapewnienia, że ci, którzy mają najwięcej środków, wezmą na swoje barki największy ciężar sankcji.