Rzym: trwają obrady XIX Kongresu Włoskiej Konfederacji Pracowniczych Związków Zawodowych (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, CISL). Wśród zaproszonych gości jest Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ.

Biuro Prasowe OPZZ

Kongres rozpoczął się 25 maja w Nuova Fiera di Roma. Delegatów powitali burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri i prezydent regionu Lacjum Nicola Zingaretti. Po części ceremonialnej wystąpił Luigi Sbarra sekretarz generalny CISL, który przedstawił sprawozdanie ustępujących władz konfederacji. Głos zabrała także Sharan Burrow, sekretarz generalna Światowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC). Na sali obrad obecni byli ministrowie i liderzy wszystkich obozów politycznych, sekretarze generalni pozostałych włoskich konfederacji związkowych, przedstawiciele najważniejszych stowarzyszeń biznesowych, przedstawiciele świata stowarzyszeń, gospodarki, kultury i nauki. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych reprezentuje przewodniczący Andrzej Radzikowski, który weźmie udział
w debacie przy okrągłym stole pt. „Europa na rozdrożu nowej globalizacji” (26 maja). Wśród uczestników debaty są także Pina Picierno, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Maurizio Landini, sekretarz generalny Włoskiej Powszechnej Konfederacji Pracy (CGIL), Pierpaolo Bombardieri, sekretarz generalny Włoskiej Unii Pracy (UIL), Luca Visentini, sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Rząd Republiki Włoskiej reprezentuje Vincenzo Amendola, podsekretarz stanu przy prezydium rządu, odpowiedzialny za sprawy europejskie. Udział w debacie zapowiedział Prezes Rady Ministrów prof. Mario Draghi.

W piątek, 27 maja, wiodącym tematem Kongresu będzie Europejski Rok Młodzieży. W dyskusji pt. „Między wyzwaniami a szansami” wezmą udział m.in. Nicoletta Merlo, szefowa Komisji Młodych CISL oraz Tea Jarc, przewodnicząca Europejskiego Komitetu Młodzieży EKZZ. Tego dnia zapowiedziano także debaty pt. „Praca i legalność: nowa kultura dla Włoch” oraz „Pakt Społeczny na rzecz nowej pracy”, w których weźmie udział szef OPZZ.

Na 28 maja zaplanowano wybory nowych władz Włoskiej Konfederacji Pracowniczych Związków Zawodowych.