W dniach 9-10 grudnia 2021 r. miał miejsce Kongres Pancypryjskiej Federacja Pracy (PEO)

Zorganizowany został pod hasłem „Osiemdziesiąt lat walki - idziemy wojowniczo naprzód” Z ramienia OPZZ została delegowana Magdalena Chojnowska z wydziału międzynarodowego, uczestnicząc wirtualnie w otwarciu Kongresu i spotkaniu delegacji międzynarodowych.

Nowa Sekretarz Generalna podczas przemówienia Otwarcie Kongresu:
Otwarcie rozpoczął Sekretarz Generalny Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) George Mavrikos, wygłaszając uroczyste przemówienie, podczas którego podkreślił on rolę PEO w WFTU, (PEO jest jednym z członków założycieli WFTU). Po swoim wystąpieniu, Sekretarz Generalny WFTU wręczył plakietę honorową z okazji 80-lecia PEO, którą otrzymał Sekretarz Generalny PEO, Pampis Kyritsisi, który również zabrał głos podkreślając lata walki o dobrobyt ludzi pracy.

Nowa Rada Generalna w pierwszej turze głosowania na nowego Sekretarza Generalnego wybrała Sotiroullę Charalambous               (przedstawiona na zdjęciu) , która zastąpiła na tym stanowisku Pambisa Kyritsisa, pełniącego wcześniej funkcję Sekretarza Generalnego przez 23 lata.Spotkanie międzynarodowe:

Spotkanie międzynarodowe odbyło się pod tytułem: „Konsekwencje pandemii dla rynku pracy i rynku społecznego”. Została podniesiona kwestia pracowników borykających się nie tylko z pandemią, ale także z niepewnością zatrudnienia i bezrobociem. Pandemia naruszyła równowagę na rynku pracy, pracownicy zostali postawieni w obliczu niepewnych, elastycznych form zatrudnienia
i pogorszeniem warunków pracy, szczególnie wśród najbardziej narażonych grup pracowników, takich jak migranci. Wiele delegacji międzynarodowych również zwracało  uwagę na te kwestie.Podczas interwencji OPZZ, jako jedyni zaakcentowaliśmy sytuację kobiet:


„Podczas gdy większość poprzednich kryzysów gospodarczych miała wpływ na zatrudnienie mężczyzn, uderzając w sektory zdominowane   przez mężczyzn, takie jak budownictwo i produkcja, COVID-19 uderzył w sektory zdominowane przez kobiety, takie jak HORECA, handel detaliczny i usługi zdrowotne, które nadal znajdują się na pierwszej linii sił walczących z pandemią […]. Znacznie więcej kobiet niż mężczyzn straciło pracę z powodu pandemii. Konieczność opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi, a także niższe zarobki kobiet to czynniki, które eliminują je z rynku pracy. Ponadto kobiety przejęły obowiązki domowe, co stanowi dla nich dodatkowe obciążenie. Oprócz konsekwencji w życiu zawodowym, nadmierne obciążenie kobiet dodatkową pracą ma również konsekwencje zdrowotne między innymi- stres związany z pracą, niepokój, depresja” 

Podobnie jak większość delegacji międzynarodowych przedstawiliśmy między innymi potrzebę regulacji pracy zdalnej, ochronę grup pracujących na tzw. umowach śmieciowych, inflację oraz wzrostowy trend wypychania związków zawodowych z zakładów pracy.Magdalena Chojnowska, Wydział Międzynarodowy OPZZ