Związki zawodowe ostrzegają w Międzynarodowym Dniu Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych: w ciągu tej dekady w Unii Europejskiej może stracić życie w miejscu pracy prawie 30 tys. osób, jeśli nie zostaną podjęte działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w miejscach pracy.

Wydział Międzynarodowy OPZZ, MCh


Według danych Eurostatu liczba śmiertelnych wypadków w miejscu pracy w ciągu ostatniej dekady powoli spadała, ale trend był daleki od stałego. W 2019 r. liczba ofiar śmiertelnych ponownie wzrosła. Analiza Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych mówi (zob. uwagi poniżej), że w latach 2020-2029 należy spodziewać się kolejnych 27 041 wypadków śmiertelnych w miejscu pracy, jeśli zmiany będą postępować w takim samym tempie jak w ostatniej dekadzie.

Przewiduje się, że liczba wypadków śmiertelnych w miejscu pracy w Hiszpanii nie spadnie, we Francji jeszcze się pogorszy, a w Europie nie zmniejszy się przez ponad 30 lat. Można by jednak położyć im kres do 2030 r., gdyby istniała wola polityczna. 

Liczba wypadków śmiertelnych w miejscu pracy przewidywanych w tym dziesięcioleciu oraz rok, w którym wyeliminowane zostaną śmiertelne wypadki w miejscu pracy w wybranych państwach członkowskich, jeśli tendencje w latach 2010-2019 utrzymają się:


Polska: 563 zgonów - 2027 r.

Portugalia: 481 zgonów - 2030 r.

Rumunia: 1 451 zgonów - 2036 r.

Austria: 694 zgonów - 2037 r.

Włochy: 3 434 zgonów - 2042 r.

Niemcy: 3 143 zgonów - 2044 r.

Czechy: 851 zgonów - 2052 r.

Francja: 7 803 zgonów - nie spadnie

Hiszpania: 3 191 zgonów - nie spadnie


Ustalenia te pojawiają się w momencie, gdy Europejska Konfederacja Związków Zawodowych ogłasza manifest "Zero śmierci w miejscu pracy", w którym wzywa europejskich przywódców do mówienia głośno o ratowaniu życia ludzi pracy. Manifest - podpisany przez ministrów, eurodeputowanych, liderów związków zawodowych i najlepszych ekspertów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy - wzywa do zwiększenia liczby szkoleń, inspekcji i kar w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, aby do 2030 r. wyeliminować wypadki śmiertelne w miejscu pracy.

Z analizy danych Międzynarodowej Organizacji Pracy przeprowadzonej przez ETUC wynika, że w Europie przeprowadza się obecnie o pół miliona mniej inspekcji bezpieczeństwa w miejscu pracy niż na początku ubiegłej dekady. EKZZ wzywa również przywódców UE do zwiększenia wysiłków na rzecz zakończenia skandalu związanego z chorobami nowotworowymi, które wciąż odbierają życie ponad 100 tys. osób rocznie, a także do ochrony pracowników przed coraz częstszymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi spowodowanymi zmianami klimatycznymi.

- Nikt nie powinien wychodzić z domu martwiąc się o to, czy uda mu się wrócić po pracy do rodziny. Jednak taka jest codzienna rzeczywistość wielu pracowników, często z powodu nieodpowiedzialnych pracodawców, którzy idą na skróty, aby zwiększyć zyski, oraz polityków, którzy z powodów ideologicznych atakują zdroworozsądkowe zasady bezpieczeństwa i inspekcje - powiedział Claes-Mikael Stahl, zastępca Sekretarza Generalnego ETUC. - Co roku tysiące ludzi traci życie w brutalnych - i możliwych do uniknięcia - wypadkach na placach budowy, w fabrykach i innych miejscach pracy. Miliony ludzi zmarło również w wyniku codziennego narażenia na działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy. Choć może się wydawać, że wypadki śmiertelne w miejscu pracy to coś z innego wieku, tragedie te będą się powtarzać w Europie jeszcze przez co najmniej 30 lat. Nie jest to jednak nieuniknione. W Międzynarodowym Dniu Pamięci Pracowników pamiętamy o zmarłych i przyrzekamy walczyć w obronie żyjących. Jeśli politycy będą skłonni do działania, do 2030 r. możemy osiągnąć zerową liczbę ofiar śmiertelnych w miejscu pracy. Najwyższy czas, by życie ludzi pracy stało się priorytetem.


Fatal accident forecast analysis

Manifest ETUC