15 listopada w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie obradowało Prezydium OPZZ.

Biuro prasowe OPZZ

Na wniosek przewodniczącego OPZZ Prezydium podjęło uchwałę w sprawie powołania Jacka Dubińskiego na funkcję przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego w kadencji 2022 – 2026.

Prezydium postanowiło też przyjąć do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w Tczewie. Organizacja została przydzielona do branży „Transport”.

Po głosowaniach wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz poinformowała zebranych o przebiegu branżowych spotkań Delegatów Na X Kongres OPZZ, wynikach wyborów członków Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej OPZZ, rekomendacjach na przedstawicieli do Prezydium X Kongresu oraz Komisji Kongresowych (statutowej, programowej, mandatowej, skrutacyjnej do głosowań jawnych, skrutacyjnej do głosowań tajnych). Ponadto Barbara Popielarz ogłosiła wyniki IV edycji konkursu „Diamenty OPZZ. Oficjalne przedstawienie laureatów i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 23 listopada br. w Warszawie, w trakcie posiedzenia Rady OPZZ.